skip to Main Content

Vi kan ikke tro – vi må vite

Stian Brekke Leder Oslo-kontoret Til Radar Som Blant Annet Leverer Rapporter Med Stor Dybde Basert På Data De Henter Inn.
De kan mye om advokatenes kunder. Hvor vil etterspørselen etter tjenester styrke seg – og hvilke områder er på vei ut. Digitale tjenester er her. Hvordan vil skymarkedet påvirke deg, og hvordan må advokatene tilpasse seg for å beholde posisjonen – eller helst styrke den. Hva er kundene villige til å betale.

Av: Torger Mogan Bjørnstad

 

Dette kan Radar mye om.

 

– Ja, vi er nerder på tall, data og statistikk som hjelper kundene våre til å nå sin ønskede posisjon, sier Stian Brekke. Han leder Oslo-kontoret til Radar. Det ble etablert i januar i år.

 

– Vi er ikke redd for å dele informasjon og utfordringer som kommer for dagen basert på all data vi har samlet inn og analysert. På TechTorget skal vi holde «key notes» sett fra et kundeperspektiv. Hvilke funn har vi fra Norden og hva blir viktig for bransjen fremover forklarer Stian Brekke.

 

Oversikt blir avgjørende

 

Juridisk sektor har sine særtrekk men mye er likt sammenliknet med andre bransjer i

«Professional Services» sektoren. Det er forskjeller mellom de nordiske landene og med brede datagrunnlag, ser man dette tydelige. Det er viktig å ha oversikt over hvilke konsekvenser dette kan ha for kunde/advokat forholdene.

 

– Implementering av AI vil kreve nye EU/EØS-regelverk. Vi vet enda ikke hvordan de enkelte land og bransjer vil forberede seg på å ta i bruk teknologien. Et relevant eksempel for vår bransje, er hvordan man vil beskytte seg mot internasjonale advokatvirksomheter eller alternativer til juridiske tjenester. sier Peter van Dam i TechTorget.

 

Som eksempel trekker han frem bruk av internasjonale produkter for M&A kontraktsarbeid. Da trenger man særskilte produkter/konfigurasjon for å sjekke mot norske rettskilder.

 

– Det finnes ingen krystallkule som gir oss svarene nå, men tallene og funnene i key-note blir interessant å følge, legger han til.

 

Etablert i 2007 – 14.000 kunder

 

– Med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Oslo har vi nærhet til kundene våre. Mange kaller oss et lokalt nordisk alternativ til den amerikanske analysegiganten Gartner. Mens de samler kunnskap fra hele verden, er vårt fokus mer lokalt. Vi er Norden. Hva har skjedd her – og hva kommer til å skje her. Det er det som er interessant for våre kunder, sier Stian Brekke.

 

Radar har delt inn sine tjenester i tre områder:

 

– Radar Summit er vårt store årlige event i Stockholm og Gøteborg. Vi jobber med å arrangere dette i Oslo i 2024. Så skriver vi rapporter med stor dybde. Rapportene er basert på utrolig mye data vi har hentet inn, og kan derfor gi kundene våre fremtidige sannheter, nå, sier han. Det tredje tjenesteområde er rådgivning.

 

Brekke sikter til hvordan en spesifikk bransje vil utvikle seg. Vil etterspørselen gå opp eller ned? Hva blir fokusområdene og bransjens særlig utfordringer. Hvordan vil prisbildet møte konkurransekraften og utvikle seg. Altså viktige parametere du må kjenne til for å styre riktig og treffe utviklingen.

 

Hva er sannheter om markedet?

 

Radar arrangerer egne events flere ganger i året. Dit kommer fra 800 – 1 000 beslutningstakere. Digital deltakelse er også mulig.

 

– Disse arrangementene har blitt svært populære og vi får mange begeistrede tilbakemeldinger. Fokus er på IT, Tech og IT-sikkerhet. Målet er at deltakerne skal se nye muligheter, lære – og bygge nettverk til eksperter og beslutningstakere.

 

Det tredje satsingsområdet er en digital plattform – «Radars innsiktshub» . Her får abonnentene tilgang til informasjon som analyser, markedsanalyse, benchmarking-verktøy og råd om «best practise».

 

Dette er avgjørende verktøy for å ta riktige beslutninger – kontinuerlig. Vi deler informasjon som gir beslutningsgrunnlag basert på lokale forhold. Derfor får kundene styrkede muligheter for å nå de målene de har satt seg. Det gir beslutningsstyrke og grunnlag for vekst, sier Stian Brekke.

 

Det er forskjellige medlemskapsnivåer – fra gratis til mer kostbart strategisk medlemskap.

 

– Dette velger du selv ut fra det som passer best for dine behov og den suksessen du ønsker å skape. Det viktigste for oss er å hjelpe kundene med verktøy til å se inn i fremtiden, slik at det kan tas de riktige avgjørelsene nå, legger Brekke til.

 

Så basert på det, tillater vi oss å stille det endelige spørsmålet.

 

Hvor mange kommer vi til å møte på TechTorget 17. oktober?

 

He-he – han smile lurt og svarer – det skal du få svar på når vi møtes der …

 

 

Foto: Stian Brekke leder Oslo-kontoret til Radar som blant annet leverer rapporter med stor dybde basert på data de henter inn.

Back To Top
nb_NO