skip to Main Content

Blir TechTorget første stopp på veien ut for .legal?

Etter stor suksess i Danmark, med over 200 kunder og 7 000 brukere, ønsker .legal (uttales «dot legal») nå å tilby sine løsninger i flere land. Det er en av hovedgrunnene til at de kommer til TechTorget. Norge kan vise dem veien ut i Europa og verden.

Av: Torger Mogan Bjørnstad

 

– Vi ser etter nye muligheter og søker samarbeidspartnere i det norske markedet. Vårt tilbud er å levere systemer som forenkler og sikrer prosesser, sier Brian Østberg. Han er CEO i .legal A/S.

 

Selskapet har funnet svarene på flere tydelige utfordringer som advokater og deres kunder trenger strukturhjelp for å møte. Systemene som tilbys er delt i to områder: compliance og kontrakts håndtering, to krevende områder som må mestres. Vi lar Brian Østberg forklare …

Gjør hverdagen enklere

– Med produktene Privacy og DPA Service blir det enklere for virksomhetene å være compliant. Compliance skal sikre at man følger samfunnets lover og regler. Vårt system kontrollerer at juridistikk, regler, standarder og formaliteter som GDPR og ISO etterleves, forklarer Østberg.

– En dataansvarlig har lovpålagte forpliktelser som må gjøres riktig og derfor krever mye tid.

Det er et slikt arbeid våre systemer forenkler. Med bakgrunn i datatilsynets regler, utarbeider vi rapporter som dokumentasjon for internkontroll, revisjon eller tilsyn, legger han til.

– Systemet gir også forslag til rutiner og håndtering hvis noe uventet skjer, og dokumenterer felles interne retningslinjer, holdninger og bedriftskultur.

Noe ikke alle tenker på

Kontrakthåndtering, eller PACTIUS Contract Management, er det andre hovedområdet som .legal vil presentere på TechTorget.

– Dette er en digital tjeneste som gjør hverdagen enklere for alle som jobber med å håndtere og drive kontrakter etter at de er underskrevet. Systemet hjelper med å holde styr på avtaler og partnere, men også alle de forpliktelser og oppgaver som knytter seg til avtalene, forklarer Brian Østberg. – Det er lett å inngå avtaler. Men etter en periode skal de fornyes. Arbeidet med å forberede fornyelsen må selvfølgelig starte i god tid før selve fornyelsesdatoen. Normalt vil det være mye å ta hensyn til, for eksempel nye forhold og regler som er innført etter kontraktsinngåelsen.

 

– Derfor er våre automatiserte prosesser viktige. De passer på viktige datoer. Det gjelder både forpliktelser og oppgaver i forhold til leveranser og tidsfrister. Når man ser dette i et større perspektiv, bidrar dette sterkt til å optimalisere selskapets samlede bunnlinje, sier han.

 

Til stede hos Advokatforeningen

 

.legal er blant de få leverandørene som er invitert til Advokatforeningens «mingling» den 16. oktober. Dette er kvelden før TechTorget, der det selvfølgelig også blir en grundig presentasjon av systemene.

 

Fra Danmark til Norge og videre ut i Europa og verden

 

Brian Østberg kan fortelle at konkurransen i det danske markedet er stor, større enn i de fleste europeiske land.

 

– I Danmark er vi 5 dyktige konkurrenter, mens i Tyskland finner vi ingen tilsvarende systemer. Derfor har vi realistiske forventninger når vi nå åpner døren for å tre ut i eksportmarkedet. Og først ut blir altså våre presentasjoner i Norge, sier Brian Østberg.

 

– Potensielle samarbeidspartnere skal få se nytten av våre systemer på TechTorget, samtidig som vi skal finne samarbeidspartnere utenfor Danmarks grenser. Begge deler gleder jeg meg til, avslutter han.

 

Back To Top
nb_NO