Tidligere Partnere

TechTorget handler om å få dypere innsikt og forståelse for hvordan IT-løsninger kan lette hverdagen til advokater, jurister og administrativt ansatte, og om hvordan moderne teknologi kan gi bedre inntjening for en advokatvirksomhet. Alle våre gull-, sølv- og bronsepartnere er opptatt av ovenstående og er gjennom sin deltakelse på TechTorget viktig bidragsytere for å fremme utviklingen av den juridiske sektoren i Norge.

TechTorgets Partnere presenterer mange av de beste løsningene som juridisk sektor kan ha nytte av. Våre Partnere består både av etablerte aktører og nye og spennende aktører, som alle har som målsetning å bistå juridisk sektor i deres kvalitative utvikling.

Har du lyst til å bli en TechTorget partner?

Hør med oss hva et partnerskap kan bety for din bedrift.

Kontakt oss

Partnere 2022

Partnere 2021

Partnere 2019

Back To Top
nb_NO