skip to Main Content

Nytt, spennende og integrert

Effektivitet knyttet til hvitvasking, telefonintegrering, gjenbruk av kompetanse fra tidligere oppdrag – og sikkerhet: Legal 365 er en velkjent løsning for advokatbransjen. Den er under kontinuerlig utvikling, og på TechTorget presenteres nyheter.

Av: Torger Mogan Bjørnstad

 

— Vi starter med sikkerhet, sier Kjetil Belbo, som er forretningsutvikler for Legal 365 hos Avant IT.

 

— Min påstand er at ingen systemer i denne verden har bedre sikkerhet. Microsoft 365 er den sikreste plattformen som finnes, og vi går hånd i hånd med den. Microsoft er verdens største leverandør av sikkerhet, større enn både nr. 2, 3 og 4 til sammen, sier han.

 

— Legal 365 er en del av Microsoft 365 plattformen, og du finner den som en app blant dine andre programmer, som Outlook, Teams og OneDrive. Disse er selvsagt integrert med Legal 365 på en måte som bare Microsoft kan gjøre, fordi Legal 365 er den del av Microsoft 365, forklarer han.

 

— Dermed kan vi ha fullt fokus på en effektiv og brukervennlig funksjonalitet som hjelper advokatbransjen. Det gir oss styrken, sier Kjetil Belbo.

 

Sesjon med presentasjoner

 

Avant IT var en av de best besøkte leverandørene på det forrige TechTorget. Den gang ble det lagt stor vekt på saksbehandlingssystemene som mange advokatkontorer bruker. Disse hjelper advokater med alt fra avtaler, oppdragsoppfølging, kryptert behandling av sensitiv informasjon og hvitvaskingskontroll – til timeregnskap og fakturering. Alt en advokat trenger.

 

Når Avant IT nå inntar «scenen», vil de fokusere særlig på flere viktige områder. Vi overlater ordet til utviklingsansvarlig Stig Karlsen.

 

— Jeg starter med hvitvasking. Det er tidkrevende å følge regelverket og i Legal 365 har vi jobbet mye med å forenkle det. Vi tilbyr nå løsninger som gjør det lettere enn noen gang å gjennomføre og dokumentere, samtidig som det oppleves som enkelt og profesjonelt for klienten.

 

— Telefonintegrasjon: Vi presenterer nå en ny løsning der timeføringen automatisk registrerer korte samtaler eller meldinger. Dette er «småsummer» som i noen tilfeller går tapt. Men i sum, og gjennom et år, vil det utgjøre et betydelig beløp. Vi styrker altså inntjeningen, sier Stig Karlsen.

 

— Så må vi snakke om AI som kommer for fullt i alle bransjer. Vi vil vise hvordan ChatGPT kan benyttes opp mot egne virksomhetsdata i saksbehandlingen. Det er viktig å forstå at ved å bruke egne dokumenter og e-poster fra andre saker er ikke behovet for å være kildekritisk like stort. I praksis vil dette revolusjonere alles drøm om å ha et erfaringsarkiv.

 

— Nå får du automatisk frem svarene på det som er jobbet med tidligere. Det sparer mye arbeid, og vil kunne redusere staben med en ansatt eller frigjøre tid. En fantastisk systemverdi i seg selv.

 

Samarbeid og delingsmodeller

 

De to gleder seg til å vise mulighetene for forskjellige samarbeidsmodeller mellom advokatkontorer og sikre delingsmodeller til klienter. Dette skjer digitalt, og ligger sikkerhetsmessig innebygget i Microsoft 365.

 

— Nå kan man invitere en ekstern ressurs inn i en spesifikk sak. Trygg samhandling internt og eksternt er nøkkelordene her. La meg igjen få snakke om sikkerhet, sier Kjetil Belbo.

 

—  I ny advokat lov vil det stilles større krav til både sikkerhet, datalagring og databehandling. Legal 365 vil sørge for at dette blir ivaretatt.

 

Stig Karlsen understreker at alt i Avant IT-løsningene er kryptert, både i dataoverføring og i datalagring på Microsofts servere. Microsoft følger de strengeste standarder for sikkerhetsytelse og sertifiseringer som finnes. Microsoft 365, gjentar han.

 

De to gleder seg til å presentere på TechTorget.

 

— Her treffer fagfolk med ulike utgangspunkt hverandre «face-to face». Det er godt, og vi er tilgjengelige, understreker de!

 

Back To Top
nb_NO