skip to Main Content

Hemmeligheten med smarte rettskildesøk

Å søke etter juridisk litteratur og domsreferanser kan være en tidkrevende oppgave. I en verden hvor tiden er dyrebar, gir vi deg innblikk i hvordan du kan halvere søketiden og effektivisere dine rettskildesøk ved hjelp av samlende databaser som Jusbiblioteket og Nasjonalbiblioteket.
Bli med og lær: På TechTorget 17. oktober holder Rettsinfo.no kurset «Effektiviser dine rettskildesøk på 45 minutter!»

Vi kjenner alle Lovdata Pro, Karnov, Rettsdata og Juridika som bl.a. inneholder juridiske artikler og bøker, men ingen av disse er komplette når det gjelder litteratur. Den juridiske litteraturen finner man også i databaser som Nasjonalbiblioteket, Oria og Rettsinfo.no – som gir mer komplette oversikter over juridiske artikler og bøker.

Dette vil jeg belyse i denne artikkelen med hovedvekt på juridiske litteratursøk.

 

  • Ha inngående kjennskap til databasenes innhold

For å vite hvor rettskildesøket bør starte bør du ha inngående kunnskap om databasenes innhold. Hva inneholder de juridiske basene av bøker, artikler og lovrelatert materiale som lovtekst, forarbeider, forskrifter, tidsperiode med mer.

Hva er i Oria og Nasjonalbiblioteket og hvordan best bruke disse databasene i kombinasjon med jusbasene som ikke er komplette?

 

  • Kjenn til databases oppbygging og emneord

Ofte er det ønskelig å finne hva som er skrevet om en dom eller en lovbestemmelse. For å få de beste treffene ønsker juristen helst å søke på selve doms- eller lovhenvisninger som HR-2002-1047-A / Rt-2003-1722 eller panteloven § 1-4. De juridiske basene er best egnet for slike søk, men utfordringen er at ikke all litteraturen finnes i betalingsbasene.

I en artikkel / bok kan for eksempel en dom være omtalt slik: «Høyesteretts dom 5. desember i fjor». Hvordan finne en slik referanse i ettertid?

Det enkleste er å søke i databaser som legger på juridiske referanser som: HR-2002-1047-A  / Rt-2003-1722 / Panteloven (1980) § 1-4

Da er det viktig å kjenne til basenes emneordsoppbygging. Hvilke samlende kilder er best å søke i? Hvordan registreres den juridiske litteraturen i åpne databaser som Nasjonalbiblioteket, Oria eller andre åpne nettsteder? Output er aldri bedre inn input.

Artikkelen som omtaler «Høyesteretts dom 5. desember i fjor» er kun mulig å søke opp i Jusbiblioteket:

 

  • Start søk i samlende databaser

Når en vet hvilken bok eller artikkel en skal ha vil det være raskest å gå til riktig juridisk database. Det er også tid å spare ved å starte kildesøket i de samlende basene vi har som f.eks. Nasjonalbiblioteket, Oria og «Norges digitale jusbibliotek – Jusbiblioteket».

Av disse er det Jusbiblioteket som nedlegger størst og mest systematisk arbeid i å legge på metadata i form av søkbare emneord for dommer og lovreferanser som HR-2002-1047-A  / Rt-2003-1722 eller panteloven § 1-4.

 

  • Halvér søketiden!

Er det mulig?

Mange har egne søkbare boksamlinger. Søket starter kanskje der før en går videre til eksterne kilder.

Det er mulig å søke i egen samling og i Jusbiblioteket i samme søk – og du har dermed halvert søketiden! Treff i Jusbiblioteket lenker til både betalte jusbaser og mer enn 50 åpne nettressurser. Hvilket gir en ytterligere tidsbesparelse og en mer presis treffliste siden det kan søkes på juridiske emneord som doms- og lovhenvisninger.

 

BLI MED OG LÆR

På TechTorget 17. oktober holder Rettsinfo.no kurset «Effektiviser dine rettskildesøk på 45 minutter!»

Back To Top
nb_NO