skip to Main Content

Arendalsuka er en viktig kilde

Mens samfunnstoppene kom i sine sorte limousiner, lette vi andre lenge etter en parkeringsplass til bilen. For Arendalsuka har blitt en stor og populær informasjonsutveksling mellom alle samfunnslag når 150.000 deltakere «oversvømmer» Sørlands-byen. For TechTorget var det viktig å følge med på den teknologiske utviklingen til nytte for advokatbransjen.

Tekst og foto: Torger Mogan Bjørnstad

– På dager som dette, finner man tid til mye man ikke kan prioritere i en travel hverdag. Her er det 1.990 ulike arrangement, foredrag og seminarer å velge mellom. Ved å velge de riktige får man både oversikt og viktig læring om eksisterende løsninger og teknologi som er på vei. For meg er dette også relevant nettverksbygging med aktører og deres leverandører i advokatbransjen, sier Erik Ødegaard som er en av arrangørene av TechTorget.

 

Ødegaard valgte å prioritere AI som tema og besøkte flere diskusjoner og foredrag omkring dette temaet.

 

– Det er mange regulatoriske utfordringer og risikoaspekter man må forstå. Mulighetene er enorme, men begrensningene er også noe som må vektlegges. Det kommer nok felles europeiske regler som er forventet å bli kompliserte å forholde seg til. Dette må vi ha et forhold til allerede under utviklingen av disse, for å forstå implikasjonene når det er klart, sier han.

 

For advokatselskaper av SMB størrelsen vil det nok bli en klar utfordring med AI fordi man har begrensede ressurser.

 

Det er allerede flere produkter for juridisk bransje der Generative AI blir brukt. Problemstillingen mange møter er om man skal si ja til disse, eller utforme noe selv. Noen satser på å lage sine egne løsninger basert på Azure Open AI’s api, mens andre velger å trene sine ansatte på å bruke ChatGPT via såkalt prompting.

 

Dette er problemstillinger som vil bli løftet frem på TechTorget 17. oktober der deltakere fra Radar, som hjelper med å trekke konklusjoner basert på massedata, og IKT Norge vil delta.

 

 

Personvern og kildever

 

– Det som er sikkert er at det er stor usikkerhet knyttet til hva vi kan forvente oss knyttet til dette, sier Ødegaard. Det er mange utfordringer når advokater skal gi de beste rådene til sine kunder; hva er relevant og viktig, i hvilken grad skal AI forholde seg til åpenhetsloven – hva med personvern og kildevern. Det er mange aspekter der man ikke kan trå feil.

 

– Et godt råd er selvfølgelig å finne noen å snakke med. Det er mye god kompetanse å finne lokalt fra bransjeorganisasjoner, «konkurrenter» og andre spesialiserte miljøer. Bygg et nettverk, legger han til.

 

TechTorget er en sentral aktør som bidrar til å belyse IT muligheter og IT utviklingen overfor Advokatbransjen. AI som ble prioritert under Arendalsuka er bare én del av dette.

 

Har blitt mulighetenes arena

 

Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012. Siden har utviklingen vært eksplosiv. Dette har blitt en plattform som prioriteres høyt fra regjeringskontorene og de politiske partiene via ulike interesseorganisasjoner, bedrifter, foreninger og ned til de over 150.000 deltakerne som var forventet i år. Her kan alle ta ordet og gi sin informasjon – eller fremme sin sak. Akkreditert presse har for lengst passert 400! Arendal fikk sin inspirasjon fra Almedalsveckan i Sverige som startet da Olof Palme talte til folket fra et lasteplan i Almedalsparken i Visby før riksdagsvalget i 1968.

 

– Jeg traff mange bransjekolleger disse dagene. Her var Advokatforeningen og et par andre advokatselskaper på plass, men like vel synes jeg engasjementet fra bransjen burde vært større, sier Erik Ødegaard.

 

I tillegg til foredragene som legger til rette for bl.a. å forstå AI bedre, trekker han frem at her er «tunge» bransjer som bygg og anlegg, helse, eiendom med flere, godt representert. Det samme gjelder offentlige organer som vegvesen, universiteter, forskingsmiljøer, kommuner og statsforvaltere. I dette perspektivet er døra vid åpen for å komme i dialog med viktige kunder og potensielle kunder, som Ødegaard mener bransjen ikke helt har forstått betydningen av.

 

– Arendalsuka var spennende. Jeg opplevde en fin åpenhet og det var lett å komme i kontakt med folk – mye lettere enn via telefon. Folk fremsto som mindre formelle og her var det svært få i mørke dresser.

 

– Det bekrefter åpenheten, sier han med et smil.

Back To Top
nb_NO