Samhandling mellom IKT og advokater

Jeg lot like godt AI bestemme og spurte: gi meg informasjon om IKT Norge. Så startet jeg stoppeklokken, og etter 6 sekunder kom svaret: IKT Norge er en interesseorganisasjon som representerer norsk IKT-bransje. Organisasjonen jobber for å fremme digitalisering, teknologiutvikling og innovasjon i Norge. De jobber også med å øke kunnskap og kompetanse innen IKT i samfunnet.

Av: Torger Mogan Bjørnstad

 

Nå sitter jeg på kontoret til Øyvind Husby sammen med Erik Ødegaard fra TechTorget, og temaet er det selvfølgelige. Hva kan advokatbransjen forvente av teknologiutvikling og kunstig intelligens – og hvilken rolle kan IKT Norge ha i denne sammenheng?

 

Et viktig mål for oss er å være en kompetansemøteplass mellom oss og våre medlemmer. Medlemsmassen inkluderer både advokatkontorer, internadvokater og offentlige advokater, svarer Husby. Han er administrerende direktør i organisasjonen, og nå har varm kaffe kommet på bordet. Dette blir en spennende prat!

 

Basert på kunnskapen vår og innspillene fra medlemmene, leverte vi i fjor forslag til et komplett alternativt statsbudsjett som tar større hensyn til det IKT Norge mener er en nødvendig teknologiutvikling. Sist kuttet vi budsjettet med 18 milliarder – men la også til 18 milliarder der vi mente pengene kunne brukes bedre ved å ta i bruk og styrke IKT-muligheter, forklarer Husby. – På den måten belyser og fremmer vi medlemmenes behov i en verden der forandringer skjer raskere enn noen gang. Dette inkluderer også advokatbransjen.

 

AI representerer kjempemuligheter for den som bruker teknologien riktig. Det gjelder også advokater. Han utdyper…

 

Du søker og samler informasjon på en rask og effektiv måte. Det gir et godt grunnlag, men jeg advarer mot å ta det du leser som en selvfølge. Du må «bore i det» fra et advokatståsted.

 

Vi jobber allerede tett med bransjen om sikkerhet og risikovurderinger, lover og regler og – selvfølgelig – etiske vurderinger, sier Husby.

 

Han trekker frem kontrakter som bygger på gode juridiske dokumentmaler. Slike avtaler kan og må bygges på dagens teknologi. Tidligere tiders «vi lager fra bunnen av» blir fort en utdatert metodikk.

 

Husby legger til at samhandling mellom IT-teknologiske løsninger og advokatbransjen går begge veier. Det inkluderer hvordan juridiske tjenester kan gjøres enda enklere og bedre.

 

Alle kan bli medlemmer

 

Øyvind Husby forteller at IKT Norge har rammeavtaler med flere advokatkontorer, som igjen gir alle medlemmene gode betingelser. Det arrangeres også konferanser og frokostseminarer, der ulike temaer løftes frem på en grundig måte.

 

IKT Norge er en åpen organisasjon der medlemmene har lik tilgang til informasjon og like rettigheter. Nye medlemmer ønskes velkommen.

 

«Monopolene» faller

 

Erik Ødegaard, med bred ledelse- og administrativ erfaring fra flere advokatfirmaer, følger nøye med. Dette er spennende.

 

IT løsninger har to tydelige sider. Hvordan gjøre selskapene mer effektive ved å bruke gode verktøy, og hvordan sikre at den juridiske rådgivningen blir bedre.

 

Han mener at samarbeid om kompetanseutveksling vil bli langt viktigere i fremtiden, noe Husby også poengterer.

 

Til nå har det mange steder vært slik at en by eller et distrikt har et par advokatkontorer som deler markedet mellom seg. Ingen kan angripe dem, tror de kanskje.

 

Nå er alle advokatkontorer tilgjengelige, uansett hvor de ligger. Kundene står fritt til å velge hvor de får tjenestene de ønsker. De vil velge den beste og mest kostnadseffektive leverandøren, sier han. – De som tilpasser seg moderne teknologi blir vinnerne her.

 

Ikke sovne med suksessen

 

Advokater er spesialister. Mange har funnet sine områder der de har bygget og utviklet sin forretningsmodell, som de kan se tilbake på som en stor suksess.

 

Ingen ting varer evig, advarer Husby. – Nå selger man kanskje 10 timer til en kunde for en tjeneste. Det kan raskt endre seg til at man bare får betalt for et par timer, men fra mange flere kunder.

 

Derfor kan ingen sovne, for det gjelder å finne det riktige «turning-pointet» der du skal endre strategien. Husk at det er en stor risiko ved ikke å ta beslutninger, sier han.

 

 

 

 

Samhandling er den riktige medisinen

 

Teknologiutvikling og investeringer knyttet til det er utfordrende og kostbart for mindre og mellomstore advokatkontorer, og derfor påpeker Ødegaard igjen behovet for samhandling.

 

I den grad advokatmiljøer med begrensede ressurser skal endre strategi ved å ta i bruk eller utvikle ny teknologi, må de samhandle med andre. Så enkelt er det, sier han.

 

Let opp advokatkontorer, gjerne med samme størrelse. Bygg nettverk. Ikke vær redd for å samhandle med konkurrenter. Se på det som muligheter fremfor umuligheter. I Norge er det over 10 000 advokater som må ta dette inn over seg, sier Ødegaard.

 

Øyvind Husby nikker.

 

Helt enig! Tørr å være ydmyk, snakk på tvers av miljøer og se ting helhetlig. Det hjelper kunden din, og det er vel i bunn og grunn det viktigste, sier Husby.

 

Endringene kom tydelig frem

 

For noen uker siden la vi Arendalsuka bak oss. Denne nasjonale møteplassen hadde mange spennende presentasjoner og diskusjoner. I år hadde mange et sterkere fokus på teknologiutvikling enn tidligere.

 

Vi i IKT Norge tok ansvaret for 34 arrangementer i år og hadde vår egen «hub» på Kastellet. Interessen var så positiv at vi allerede er i ferd med å sprenge kapasitetsnivået vårt for neste år, forteller han.

 

Vi fikk hele tiden dokumentasjon på hvordan samfunnet endrer seg, og hvordan nye markeder vil åpne seg, spesielt innenfor bruk av kunstig intelligens. Noe kan komme umiddelbart, eller det kan ta litt lengre tid. Derfor må vi ha oversikt. Jeg anbefaler advokatkontorer å lære seg å skille mellom god og dårlig bruk av AI i sin virksomhet. Innhenting og sammenstilling av informasjon man kan gi videre, vil alltid være viktig, sier Øyvind Husby.

 

Begrenser GDPR oss

 

GDPR-lovgivningen regulerer viktige temaer. Men reglene er kompliserte og bøtenivået for å gjøre GDPR-feil er enormt. Begge deler kan begrense oss fra å ta i bruk ny teknologi.

 

Blir vi skremt av bøtenivået, vil Erik Ødegaard vite. Han retter seg mot Husby.

 

Ja, jeg tror det. Vi ser at det er store og helt nødvendige offentlige prosjekter som settes på vent fordi regelverket ikke er godt nok. Både tanken og målsettingen er god, men så lar det seg ikke gjennomføre fordi vi ikke har datautleveringsavtale med USA, for eksempel.

 

Selvfølgelig må vi lovregulere bruk av AI, men det må gjøres med innspill fra de store selskapene. Alt kan ikke stoppe opp fordi noen trekker «personvern-kortet» sier Huseby i IKT Norge.

 

Erik Ødegaard trekker frem Nederland som et eksempel.

 

Nederlendere er tidlig ute med å tilpasse seg nye regler, slik vi nå ser knyttet til bruken av AI. Andre lands myndigheter ser det, men det er ikke dermed gitt at disse reglene passer lokalt. Samtidig må vi ta inn over oss at særnorske regler vil hjelpe oss i begrenset grad, for vi er bare en liten brikke i et stort spill.

 

EU området sett under ett er også for lite til et felles regelverk, mener Øyvind Husby.

 

Vi må ha med Asia og USA! Både EU selv og våre medlemmer er enige i det, sier han, og legger til at vi både trenger en regulering og en selvregulering.

 

Hvem har ansvaret

 

Spørsmålet jeg ønsker å stille er like enkelt som det er komplisert … Hvordan sikrer man at informasjonen man henter inn med AI er reell, og hvor ligger ansvaret når feilvurderinger oppstår basert på AI informasjon?

 

Det er selvfølgelig advokatkontorets ansvar dersom de gir feil råd. Det gjelder uansett på hvilken måte de henter grunnlagsinformasjon de gir videre. Du kan få mange gode råd fra AI, men man må jobbe kritisk igjennom dem. Advokater må bruke sine sikrede data som grunnlag, og tilby dem i AI-raffinert form, råder Erik Ødegaard, – ikke basere rådene som er generert fra AI på generelle input og output. Han legger til at det er viktig at advokatkontorene skjermer sine egne data, eventuelt sammen med samarbeidende kontorer.

 

Last ned din egen ChatGPT-plattform, og bruk den til å behandle dine egne data.

 

Lukk døren. Du er eieren og skal ha full kontroll. Ingen andre skal ha tilgang til dem. Den siste utgaven, ChatGPT 4, kan også ha mye falske data, men den utgaven har ikke tatt inn data etter 2020. Derfor er det begrenset med falske data generert av andre AI-modeller på nettet, forklarer han.

 

I fremtiden blir det et problem at det ligger mye falskt AI-generert innhold på nettet, som så inngår i læring av nye modeller. Dette «infiserer» læringen, og gjør at vi får dårligere modeller, sier Øyvind Husby.

 

Han forklarer nærmere …

 

Du kan ha din egen løsning, fordi da er det bare du som ser innholdet. Hvis du velger å bruke en «generell» løsning, blir innholdet tilgjengelig for alle som søker etter det. Da risikerer du å dele konfidensiell informasjon som du ikke vil andre skal bruke. Det er et stort marked med AI-kursvirksomhet der du lærer det du trenger, sier Øyvind Husby.

 

Settes bransjen under press

 

Dersom jeg spør: «lag en avtale», får jeg et forslag basert på all informasjon som ligger der. Jeg behøver altså ikke gå veien om et advokatkontor. Hvordan vil det påvirke bransjen, spør vi.

 

Noen ser på det som en voldsom trussel mot bransjen, og på sikt, når modellene blir enda bedre, kan mange enklere oppgaver man i dag betaler for, bli tilgjengelige. Men kan du jussen, ser du fort feilene i mer kompliserte oppgaver, og du har ingen garanti for at det du får fra AI faktisk er korrekt. Du kan selv styre hva som prefereres via Chat GPT. Du trenger ikke begynne på Harvard. Velg heller ett av våre medlemmer om du trenger hjelp, sier direktøren i IKT Norge med et stort smil!

 

Temaet vi snakker om, og som vi formidler til TechTorgets lesere, er spennende – utrolig spennende – og utrolig viktig for bransjen! Men tiden flyr, og vi skal snart si takk for oss.

 

Jeg tar frem mobilen igjen, og spør min ChatGPT-app om hvordan jeg bør avslutte dette intervjuet.

 

Denne gangen tar det bare 4 sekunder før jeg får svar:

 

Når du avslutter en intervjusamtale, må du sikre en god og riktig avslutning. Husk at det er viktig å bygge og opprettholde profesjonelle relasjoner. Det styrker tilliten!

 

Akkurat som en advokat ville sagt det …

 

 

 

Back To Top
nb_NO