Oppfordrer til samarbeid

— Advokatbransjen henger bakpå teknologisk. Vi trenger løsninger som driver oss fremover. Jeg vil bruke tiden min som advokat på innholdet i leveransen, ikke drive med tungvint dokumenthåndtering, sier Anette Mellbye, partner i Bull & Co.

Av: Torger Mogan Bjørnstad.

 

Anette Mellbye søker nye, gode og fremtidsrettede løsninger, og er slett ikke alene.

 

— Det er mye på markedet, men alle løsninger kan med fordel forbedres. Jeg etterlyser felles initiativ til metoder og programmer som kan brukes av alle advokater og på den måten drive hele bransjen fremover.

 

Mellbye trekker frem at store advokatselskaper, som har økonomi til å investere i utvikling av den typen teknologi, bruker løsningene for seg selv. Faren er at små og mellomstore advokatkontorer blir hengende etter. Nå etterlyser hun gode initiativ hvor advokatfirmaer kan samarbeide om nye løsninger der AI kan brukes på norsk.

 

— Det ideelle vil være å få utviklet felles løsninger som alle i bransjen kan bruke. Vårt felles mål er å være gode advokater. Det er der konkurransen står, ikke hvordan vi håndterer dokumenter eller fører timer.

 

Også i eget hus

 

Bull & Co er kjent for å følge godt med i «teknologi-timen» og prioriterer det.

 

— Det stemmer, vi henger på ingen måte etter, men ligger heller ikke helt i front. Advokatbransjen og teknologiselskap har forskjellige utgangspunkt. Vi må innse at selv de største selskapene ikke er store nok til å utvikle alt selv. Derfor må vi gi gode innspill til utviklingsmiljøer som kan gi oss de løsningene som er optimale for oss advokater.

 

Internt i Bull & Co har de gode dokument- og timeføringssystemer, og de kan dele mapper med kundene på en trygg og sikker måte i felles skybasert arkiv. Det sikrer blant annet at man kan være sikker på å jobbe i de samme dokumentversjonene.

 

Nå i disse «hjemmekontor-tider» er sikkerheten ekstra styrket med avansert innlogging. Det er kjøpt inn ekstra utstyr til de som trenger det hjemme, og hver enkelt følges tett opp. Support kan være et problem når man ikke kan «spørre en kollega» der og da.

 

— Teknologien vi bruker har vært avgjørende for at advokatvirksomheten har gått så bra gjennom Covid-19. Bortsett fra noen ekstra oppdrag innen arbeids- og kontraktsrett, er det business as usualhos oss.

 

Et godt forståelig språk

 

Som så mange andre, ser Anette Mellbye frem til TechTorget messen i mars.

 

— Det blir spennende å se hva som er nytt innen de områdene som presenteres. Som brukere er vi alltid på utkikk etter enda bedre løsninger. Og så setter jeg pris på at språkformen ikke er så teknologisk orientert, sier hun, og applauderer at TechTorget er et tilbud der alle i bransjen kan ta del.

 

Hun er opptatt av at advokatspråket i Norge primært er morsmålet. De digitale løsningene for advokater må derfor kunne brukes på norsk. Det kan være en utfordring når man tar i bruk AI i mindre miljøer. Da får ikke programmet nok «trening» på norsk. Google translate er til liten hjelp, fordi maskinlæringen mellom engelsk og norsk oversettelse ikke får nok trening, i motsetning til fra engelsk til tysk, der det blir nærmest perfekt.

 

— La meg avslutte som jeg begynte. Vi trenger gode felles initiativ for hele bransjen, og jeg er glad for at Advokatforeningen har engasjert seg i den forestående messen. Samtidig innser jeg at det nok er for mye forlangt at de også skal ha kapasitet til å være i front som en teknologisk pådriver.

 

— Vårt felles oppdrag er å være gode advokater. Så må teknologien ta seg av de løsningene som skal støtte oss i hverdagen. Jeg håper det er noe av det TechTorget kan bidra til, avslutter Anette Mellbye, partner i Bull & Co Advokatfirma AS.

Back To Top
nb_NO