Med teknologi i ryggraden

Det er utfordrende å forstå hva riktig bruk av teknologi kan bety for et advokatselskap og deres klienter. Behovene varierer ut fra hvor man er i markedet. Advokatenes organisasjonsform med sin typiske partnermodell kan være utfordrende både for leverandører og klienter.

Av: Torger Mogan Bjørnstad.

 

Jarle Berg vet hva han snakker om. Hans CV går helt tilbake til da Norsk Data var den dominerende aktøren som drev innovasjon og utvikling basert på norske miljøer. De siste årene har han jobbet tett mot advokatbransjen.

 

Det begynte med et oppdrag for Advokatfirmaet Schjødt AS, der han utviklet og implementerte en moderne IT-plattform, først som konsulent, deretter som ansatt. Senere har konsulentvirksomheten fortsatt for andre selskaper.

 

— I Schjødt inkluderte det alt fra utvikling av store produksjonssystemer til mindre og dedikerte fagsystemer rettet mot miljøer i for eksempel tvisteavdelingen. Jeg har lært mye. Det viktigste er kanskje hvor forskjellig advokatbransjen er, ut fra kompleksiteten i sine tjenesteleveranser.

 

— Det finnes unntak, men jeg opplever advokater som fagfokuserte og konservative. Mange er skeptiske og har vanskeligheter med å se alle fordelene de kan få med teknologiske løsninger.

 

Jarle Berg tror det kan skyldes til dels lite krevende klienter som ikke er dyktige nok til å sette premisser for teknologibruk i sine innkjøpsavtaler. Han ser at noen advokatfirmaer har sine «teknologinerder», men også at de sjelden samhandler i egen organisasjon.

 

— Advokatbransjen er utrolig fragmentert. De fem største selskapene i Norge omsetter for ca. en milliard kroner hver og har betydelige internasjonale relasjoner. Deretter følger en gruppe på 15 store selskaper, så 80 mellomstore selskaper, før vi kommer til SMB-størrelsen og avslutter der flest er engasjert, i flere hundre små eller enmanns-advokatkontorer. Alle disse representerer helt ulike behov og stiller selvfølgelig helt forskjellige krav til løsninger, poengterer Berg.

 

 

Hyllevare — eller spesialutvikling

 

På mange måter har forskjellene Jarle Berg beskriver også blitt hans spesialitet. Hvem trenger hva, og hva ligger klart og kan kjøpes som «hyllevare»? Skal løsninger utvikles spesielt med internasjonal samhandling? Hvilke løsninger er bra nok på de ulike nivåene, og hva vil være sjanseløst for å møte utfordringene som forventes fremover?

 

— Husk at advokatbransjen er i sterk endring. Dette var en mannsdominert bransje. Nå er 2 av 3 uteksaminerte kvinner. De har klare ambisjoner om å tenke nytt, være troverdige, tillitsfulle og bruke fulldigitale IT-løsninger til beste både for kolleger og klientenes forventninger.

 

— Fra en annen side kommer stadig flere klientorienterte selvbetjeningsplattformer med digitale prosesser. Det gir et tidspress, men også et marginpress, sier han. På den kommende TechTorget messen stiller han som representant for Advisor, et selskap som tradisjonelt har hatt et spesielt fokus på SMB, små og mellomstore advokatfirmaer.

 

Nå ser Advisor en klar tendens til at de store selskapene søker etter fagsystemer som dekker deres behov bedre og mer funksjonelt. Det kan være med elementer som ROI, fleksibilitet, robusthet og skalerbarhet. Alt skal leveres fra en skytjeneste. Dette viser vei for advokatene inn i fremtiden. Selskapets løsninger brukes i dag av omtrent fire tusen advokater i Norge.

 

Kan gi unike råd

 

Når et advokatfirma tar en gjennomgang av sine systemer, er det viktig å ta utgangspunkt i selskapets behov, fremfor å tilpasse seg det som måtte tilbys av systemer.

 

— Hvilke fagområder prioriterer dere og hvordan organiseres arbeidet? Det er det første som må kartlegges. Jobber dere 1:1 eller i team, der det settes sammen faggrupper? Er dere forberedt på at flere faggrupper og avdelinger skal samarbeide?

 

— Da kan vi se på hvilke programmer og applikasjoner som vil styrke arbeidet, ikke bare for den enkelte, men for hele organisasjonen. For å oppnå ønskede resultater, må vi kanskje gå grundigere til verks med en omorganisering og for eksempel se på hvordan administrativt ansatte leverer tjenestene sine til advokatene. Det kan bety å innføre ny programvare og modeller som både øker intern kompetanse, og gir mer presise og kostnadseffektive leveranser, sier Berg.

 

Det er viktig å definere behov. Ikke bare dagens, men også knyttet til ambisjonene for fremtiden. Noen, spesielt de største selskapene, krever høyt nivå på beredskap, service og supporttjenester 24/7 — i praksis hvert minutt hver dag, hele året.

 

— Ofte er dette internasjonale klienter som forventer ekstreme tilgjengelighetsgarantier fordi de jobber på tvers av landegrenser. For typiske SMB-er slike krav utenkelige, sier Jarle Berg.

 

Når det gjelder den forestående TechTorget messen, har han klare råd.

 

— Bruk tiden godt slik at du får den gode oversikten. Sparr litt med folk som kan gi deg verdifull informasjon innenfor et par timer. Beslutninger kan du avstemme med andre, før du tar endelige avgjørelser. Advisor bemanner sin stand på messen med rådgivere som kan gi råd online og anbefalinger. Alternativt avtales det Teams-møter litt lenger frem i tid.

 

— Jeg vil gjerne bidra og kan være en hjelper, avslutter Jarle Berg. Han er til stede hele tiden, hver time, hvert minutt, ja, hvert sekund, under TechTorget!

Back To Top
nb_NO