Følg med — vi må omstille oss

— Det er ingen tvil om at effektive digitale løsninger blir stadig viktigere. Det gjelder like sterkt i vår bransje, som for alle andre. Denne messen er et tilbud til medlemmene våre som Advokatforeningen er med på å tilrettelegge, sier generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith.

Av: Torger Mogan Bjørnstad. Foto: Monica Kvaale.

 

De siste årene er det gjort digitale kvantesprang. Dette vil prege advokatbransjen, som andre bransjer, stadig mer. Oppgavene man tidligere opplevde som «plunder og heft» kan nå løses elegant og nærmest av seg selv.

 

— Advokater skal kunne konsentrere seg om det de er best på, og da er det viktig å finne frem til gode løsninger som støtter en slik prioritering, sier Merete Smith. — Meningen med denne messen er at advokater skal kunne orientere seg om relevante digitale muligheter på en enkel måte. I tillegg til teknologitilbyderne blir det også interessante foredrag på TechTorget.

 

Ville gi oversikten

 

Fra den spede begynnelsen for mer enn 30 år siden har det kommet stadig flere leverandører med digitale løsninger på ulike områder.

 

— Noen av våre medlemmer var tidlig ute. Andre ønsket å vente, men går nå «all in». Vi ønsker å gi medlemmene god informasjon, men har savnet en helhetlig presentasjon av relevante leverandører i markedet, forteller hun.

 

I samarbeid med Erik Ødegaard og Peter van Dam arrangeres nå den andre TechTorget messen. For Advokatforeningen er det en målsetting å gi advokatkontorer i alle størrelser, også de små og mellomstore, tilgang til all relevant informasjon samlet «under ett tak».

 

— Det er en viktig grunn til at vi ønsket en slik messe. Den første messen mener vi var både vellykket og bra. Vi lærte mye og fikk mange positive tilbakemeldinger. Det er viktig at advokater kan få orientere seg, selv uten avansert digital kompetanse.

 

En nødvendig oppdatering

 

Årets messe, som arrangeres 11. mars, blir digital. Både Covid-19 og den digitale utviklingen som har eskalert i ekspressfart har satt rammene, men bidrar samtidig til at det er mulig å gjennomføre et godt digitalt arrangement.

 

— Vi savner alle å møtes personlig, men dette arrangementet vil bli kjempefint. Det har skjedd en rask, teknisk utvikling under koronapandemien, og vi kan ikke vente med neste TechTorg messe til det åpnes opp for fysiske samlinger. Vi må ta i bruk den teknologien som er utviklet, og gjøre det beste ut av det, sier hun.

 

Helt til Høyesterett

 

Merete Smith trekker frem at hele rettsapparatet har stått overfor en tilsvarende utfordring. På kort tid har statsforvaltningen og rettsvesenet omstilt seg til digitale løsninger. Det gjelder nå på alle nivåer, helt til Høyesterett.

 

— Dette har vært en terskel for mange. Men domstolene omstilte seg raskt, og jeg er glad for at advokatene har gjort det samme. Det bekrefter jo også hvor viktig det er å følge med i utviklingen, noe som understreker TechTorg messens berettigelse.

 

Merete Smith er glad for at Advokatforeningen i mars kan være med og ønske velkommen til en messe der advokatene selv kan vurdere tilbudenes innhold opp mot hverandre, knytte faglige kontakter og velge det de mener vil fungere best for dem.

 

— Dette er et godt tilbud til medlemmene som man absolutt bør bruke, enten du føler deg som en fersk eller avansert bruker av digitale løsninger. Her vil alle finne noe nyttig, avslutter Merete Smith.

Back To Top
nb_NO