skip to Main Content

Program 11. mars 2021

TechTorgets program d. 11. mars 2021 besto av noen speakers, et panel bestående av kjente jurister og flere parallelsesjoner rundt 7 temaer: Dokumenthåndtering, Dokumentanalyse, Saksadministrasjon, Moderne Regnskap, Juridisk Informasjon, Compliance og Sikkerhet, som oppleves å være kjernen i applikasjonene/brukerflatene som advokater og jurister trenger i sin hverdag. Dette omfatter både små og store virksomheter.

Programmet 11. mars 2021

Juridisk informasjon

Juss er en kunnskapsrik profesjon. Advokater er avhengig av å finne riktig informasjon om lover, presedenser, kommentarer, bøker, dommer, nyheter osv for å gi de beste og riktige juridisk råd til sine klienter. I dette sporet fokuserer TechTorget på nye produkter og tjenester som forvalter informasjon og kunnskap tettere opp mot advokater.

Dokumentanalyse

Er det fortsatt en drøm å kunne logge seg på sin PC og få en arbeidsflate med alle relevante applikasjoner innstilt etter dine personlige ønsker? Finnes det en enkel vei til e-post, dokumenter, tidsregistrering, virtuelle møter, fakturering og alle andre applikasjoner og tjenester man bruker som advokat? TechTorget fokuserer også på dette området, følg med her!

Dokumenthåndtering

Ettersom bortimot 80% av det juridiske arbeidet fremdeles er en dokumentintensiv prosess, vil vi i TechTorget nå få dokumentert hvordan dashbordet eller arbeidsflaten kan organiseres mer effektivt, med særlig fokus på dokumenthåndtering. Vi vil se nærmere på hele arbeidsprosessen fra å lage et dokument, sammenligne, gjennomgå, redigere, styling, samarbeide osv, til det når kunden.

Saksadministrasjon / Fra saksopprettelse til fakturering

Det har vært litt «status quo» innen «standard saksadministrasjons- og støttesystemer» i Norge. Vi ser nå økende konkurranse fra nye leverandører, bl.a. på grunn av mye tekniske muligheter, men også pga endrede brukerbehov.
Modernisering tar form via flere aktører og tjenester, som f.eks. timefangst, reiseregning og utleggsapper, dynamisk rapportering, arbeidsflyt for utgående elektroniske fakturaer, inkorporering av antihvitvask-informasjon etc. En av konsekvensene er da at antallet og mangfoldet av applikasjoner i «finansprosessen» for å støtte advokater og deres kunder kommer til å øke.
I tillegg beveger den juridiske modellen seg sakte bort fra «Time & Material»/tradisjonell timeføring mot andre prismodeller som f.eks. fastpris eller abonnementsmodeller. Årsaken til dette er at kundene har mer behov for forutsigbarhet, man ønsker ikke å betale «for mye» for visse tjenester (noen tjenester er i realiteten en hyllevare) osv.
I dette «sporet» vil vi i TechTorget diskutere de grunnleggende behovene for saksbehandling, men også be noen leverandører om å fokusere på enkle implementerbare nye funksjoner. Overordnet blir spørsmålet om man bør ha ett system som støtter hele prosessen eller en kombinasjon der de beste niche systemene også får en naturlig plass.

Moderne regnskap

Regnskap har blitt mye «moderne» de siste årene. Avansert finansiell teknologi tolker f.eks. inn- og utgående fakturaer og lærer av det som registreres, budsjettering og rapportering har blitt mye mer dynamisk (det trenges ikke gjøre en gang per år), og det finnes en voksende antall profesjonelle aktør som kan overta (deler av) regnskapsfunksjonen. TechTorget behandler dette temaet.

Compliance

I en verden som blir mer digital og datastyrt, blir Compliance viktigere for å sørge for at firmaer opprettholder regler og lovverk. Nettopp fordi det kommer flere regler og krav og det er ikke mulig å forholde seg til alt dette manuelt. Regtech er f.e.ks. et begrep som forholder seg til dette tema.
I et sikkerhetsperspektiv er det fokus på produkter og tjenester som skal gjøre advokater og advokatfirmaers hverdagsprosesser sikrere og mer compliant som vi i TechTorget nå vil fokusere på i TechTorget 2021.

Sikkerhet

Sikkerhet er i kjernen av det som advokater og markedet oppfatter som grunnlaget for deres omdømme og seriøsitet, og det er ikke lengre bare et buzzword.
Det trengs ingen overbevisning om at sikkerhetsbrudd er en av de alvorligste risikoene som kan inntreffe for et (advokat)firma. Det skjer veldig ofte at man trykker på en feil lenke, blir bedt om å åpne en PDF som er «ondsinnet» eller tror en kollega har bedt noen om å overføre penger. Dette vet vi nå kan få alvorlige konsekvenser. I mange av de standard applikasjonene og plattformene som brukes av jurister og advokater (som f.eks. Microsoft), er det mange sikkerhetsfunksjoner som de fleste individer og firmaer ikke kjenner til og/eller har tenkt på eller ikke har fått implementert for å gjøre deres hverdag sikrere. Det er videre mange nisjeprodukter som forhindrer f.eks. sending til feil e-postadresse, som oppdager unormal adferd, som verifiserer identiteten din på forskjellige måter osv. For ikke å nevne tjenester som spamfiltre, penetrasjonstesting og brukerbevissthetstrening.

Fellessesjoner

Foredragsholdere

Fotograf: Monica Kvaale

Merete Smith

Generalsekretær
Advokatforeningen
Medarrangør
Merete Smith er mangeårig generalsekretær i Advokatforeningen, med bred innsikt i den norske advokatbransjen. Smith har i lang tid vært talsperson for et teknologi-løft i hele justissektoren, og er opptatt av de muligheter ny teknologi kan skape for rettsstaten og det retthjelpssøkende publikum.
PeterVanDam2

Peter van Dam

CDO
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Arrangør
SverreTyrhaug

Sverre Tyrhaug

Managing Partner
Thommesen
Keynote
Salvador-Baille-Presse-small

Salvador Baille

Teknologi visjonær og gründer
Intelis
Deltaker i panel: Hvordan påvirker legal tech trendene fremtidens advokat?
Salvador Baille er gründer og eier av Intelis, et norsk rådgivningsfirma innen innovasjon og forretningsutvikling. Han er også partner for mentoring og Investor Relations i Aggrator, den norske inkubatoren for en renere bedre verden. Salvador har lang erfaring med strategisk og operasjonell teknologiledelse fra mange selskaper og bransjer, nasjonalt og internasjonalt, fra globale giganter til oppstartsbedrifter. Han er også en ettertraktet foredragsholder og podkast-deltaker, der han deler sin kunnskap om teknologitrender, innovasjon og strategi.
Knut Magnar Aanestad

Knut-Magnar Aanestad

Founding partner
Concide
Kursholder: Prompting av Generativ AI
1536080870628

Beate Kalvøy

Advokat og produktsjef
HELP Forsikring AS
Deltaker i panel: Hvordan påvirker legal tech trendene fremtidens advokat?
Beate Martine Kalvøy er advokat og produktsjef i HELP Forsikring AS. HELP Forsikring AS er et forsikringsselskap som utelukkende tilbyr advokattjenester, og har som mål å være ledende på digitale løsninger i advokatbransjen i Skandinavia. Beate er blant annet er leder for ulike prosjekter og initiativ som skal bidra til å digitalisere og effektivisere hverdagen for klienter og advokater. Hun har også ansvar for innovasjon blant ansatte
Henrik Nielsen

Henrik A. Jensen

Advokat, grunder og styreleder
Legalis
Foredrag om reisen fra tradisjonelt advokatfirma til fremtidens advokatfirma
Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk rådgivning fra 1999. Han er i dag styreleder og aktiv advokat i selskapet. Jensen er opptatt av ny teknologi og kommersielt anlagt, samtidig som Legalis sin kjerneverdi om å tilby profesjonell advokatbistand til en fornuftig pris er dypt forankret. Med møterett for Høyesterett bistår Jensen i dag store og mindre selskaper samt også private med løpende juridiske behov.
Lill Egeland

Lill Egeland

Advokat / Partner
Simonsen Vogt Wiig
Paneldeltaker i sluttdebatt: Muligheter og utfordringer med teknologi i dag sett fra forskjellige advokatroller
Lill Egeland er partner i Arbeidsrettsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig, er medforfatter på arbeidsrett.no og styremedlem i Lovdata. Lill er opptatt av digitalisering og tech-ting, likevel er hun den som oftest deler konfidensielle dokumenter med andre.
Lasrs Ole Sikkeland

Lars Ole Sikkeland

Head of Innovation and Knowledge Management, Equinor Legal
Equinor
Paneldeltaker i sluttdebatt: Muligheter og utfordringer med teknologi i dag sett fra forskjellige advokatroller
Lars Ole Sikkeland har vær advokat i Equinor siden 2012 og har i dag en rolle hvor han forsøker å finne de gode løsningene for hvordan Equinor's juridiske avdeling skal se ut i fremtiden, herunder hvordan kunnskap fanges og gjenbrukes og hvordan digitale verktøy kan brukes for å levere enda bedre juridiske tjenester. Er særlig engasjert og involvert i utviklingen av automatiserte kontrakter (såkalte «smarte» kontrakter).
Gian Luca Congeddu

Gian Luca Congeddu

Advokat / Partner
Arktis Bentzen
Paneldeltaker i sluttdebatt: Muligheter og utfordringer med teknologi i dag sett fra forskjellige advokatroller
Gian Luca is a business lawyer specializing in digital technology and aviation. As a lawyer in small niche law firm he has developed a view on how IT-solutions can support their daily work and strategy. That has lead to that he has invested and is actively involved in several tech start-ups, has become co-founder of the start-up hub Explorer HQ and is member of the tech collective.
Back To Top
nb_NO