skip to Main Content

weboppgjor.no

weboppgjør

Weboppgjør er et frittstående oppgjørsselskap som utfører eiendomsoppgjør for eiendomsmeglerforetak, utbyggere og advokater. Utfører oppgjør i meglersystemet Webmegler. Gjennom tett samarbeid med Websystemer kan tilbys systemgenererte kvalitetskontroll for eiendomsoppgjør og klientkontoavstemming.

Back To Top