skip to Main Content

SKATT & REGNSKAP

Skatt & Regnskap AS digitaliserer advokatbransjen. Vi leverer alle tjenester du måtte ha behov for i en moderne regnskapsfunksjon.

Vi er et regnskaps- og rådgivningsbyrå som har spesialisert oss på advokatbransjen. Hos oss er alle advokatselskap velkommen uavhengig av størrelse!

Vi kan til ønsket tid og i en nødvendig periode fylle hele- eller deler av bedriftens administrative funksjoner, som en fast samarbeidspartner som trår til når du måtte ha behov for det. Mens vi for store advokatkontorer bidrar på rådgivningssiden, vi stiller med ekstra personell eller bidrar ved ad-hoc prosjekter er vi for mindre selskap en integrert del av den normale day-to-day-businessen som regnskapsfører og/ eller CFO.

Vi er meget fleksible mht oppdragsomfang og deler gjerne på oppgaver med dine øvrige administrativt ansatte.

Back To Top