skip to Main Content

Semine

Full automatisering av fakturabehandling ved bruk av kunstig intelligens

Verifisering og læring: Alltid korrekt uthenting av data fra alle bilag og verifisering av denne, sikrer det beste grunnlaget for å komme i gang med automatiseringen. Standardisering av ustrukturert informasjon gir grunnlag for effektiv maskinlæring.

Behandle: Identifisering av mønstre og kontekst i bilagene danner grunnlag for automatisk forslag til bokføring og kategorisering av kostnadene. Støtte for automatisering på både kontokode, periodisering, kostnadstyper og ulike dimensjoner.

Få oversikt: Arbeidsflater, intuitive brukergrensesnitt og muligheten for uttrekk av linjedata i hvert enkelt bilag danner grunnlaget for innsikt i de underliggende prosesser. Langt høyere innsikt og gjennomsiktighet gir langt større følelse av kontroll.

Derfor er Semine AI annerledes.

Back To Top