skip to Main Content

Penneo

Identitetsbekreftelse & onboarding, Dokumenter transaksjoner & arbeidsflyt, Dokumentlagring & administrasjon
Hos Penneo tilbyr vi en effektiv og sikker sning for å ndtere digitale transaksjoner og dokumentsigneringsprosesser. Man kan enkelt verifisere identiteten til kundene samsvar med KYC- og AML regelverket, samt administrere andre bransjespesifikke sikkerhets- og compliancekrav man signerer og administrerer dokumenter digitalt.
Vi vet at advokater ofte ndterer konfidensiell informasjon og dokumenttunge prosesser, som kan ende opp med å ta mye tid. Mindre tid brukt på manuelt administrativt arbeid betyr bedre service for kundene og økt produktivitet også internt.
Penneo kan bidra til å digitalisere:
  • Kunde ID-kontroll og onboarding (KYC-prosesser)
  • Dokumentere transaksjoner og arbeidsflyter
  • Dokumentlagring og administrasjon
Back To Top