skip to Main Content

Lovdata

Lovdata

Lovdata Pro – et effektivt arbeidsverktøy for advokatene

Lovdata Pro er en tjeneste som hjelper advokater med rask tilgang til oppdaterte rettskilder. Både som oppslagsverk, plattform for intern samhandling og strategisk arbeidsverktøy kan Lovdata Pro støtte advokater i arbeidet med juridiske problemstillinger. Ekstra verdifullt kan tjenesten utnyttes ved at brukerne deler informasjon og kunnskap på tvers i virksomheten. Juridiske utvalg, merknads- og markeringsfunksjonen og varslingstjenesten gjør løsningen tilpasset personlige behov. I bunnen ligger Lovdatas databaser med 200 forskjellige rettskilder, samlet opp, strukturert og beriket over 40 år.

Oversikt over noen av funksjonene i Lovdata Pro

  • Hurtigsøk i alle rettskilder samtidig
  • Filtrering for å «innskrenke» til dokumentene man ønsker
  • Avansert søkefunksjon med bl.a. søk i deler av dokumentene og søk med alternativer
  • Personlig søkehistorie med mulighet for å lagre favorittsøk
  • Utvalgsfunksjon for å samle og bevare dokumenter i mapper
  • Oppsett av brukertilpassede varslinger slik at man får førstehånds informasjon om det rettsområdet som angår seg
  • Mulighet for å dele informasjon gjennom grupper
  • Markering og understreking av tekst og merknader gjør at man lett finner tilbake, og man kan berike rettskilden med eget innhold. Innarbeidelsen kan man ta med seg til ny bruker om man bytter arbeidsgiver.

Lovkommentarer integrert i Lovdata Pro

Lovdata har inngått et samarbeid med Karnov om å publisere deres lovkommentarer, implementert i Lovdata Pro med samme presise søk, funksjonalitet og personlige arbeidsverktøy. Det blir en tilleggstjeneste i Lovdata Pro som kunder kan velge å aktivere ved å inngå avtale med Karnov Group Norway AS. Dermed blir Lovdata Pro et enda mer komplett, relevant og brukervennlig arbeidsverktøy for advokatene. Tilleggstjenesten vil være klar høsten 2021.

Back To Top