skip to Main Content

Karnov Group

Karnov Lovkommentarer – direkte integrert i Lovdata Pro

Karnov Group er Sverige og Danmarks største utgiver av juridisk litteratur, og nå venter det norske markedet. 

Høsten 2021 vil Karnov Group Norway lansere kommentarer til en rekke av de største og mest brukte lovene, direkte integrert på Lovdatas plattform. I løpet av et par år vil alle Norges lover være kommentert. Karnov Group har en lang og tradisjonsrik historie, og den første kommentarsamlingen ble utgitt i Danmark i 1937. Mange norske jurister husker nok også de gule kvalitetstunge kommentarsamlingene som ble utgitt her i Norge på nittitallet. Mye har skjedd siden den gang, ikke minst teknologisk. I dag utgis lovkommentarene også digitalt i Sverige og Danmark, og i Norge vil alle lovkommentarene lenkes opp i Lovdata, som er den foretrukne plattformen for de aller fleste rettsanvendere her til lands. 

Karnov lovkommentarer er et førstehånds juridisk oppslags- og referanseverk, rettet mot alle aktører i rettspleien. Kommentarene er skrevet av jurister fra akademia, domstolene, forvaltningen og det private næringsliv. Lovkommentarene ajourholdes fortløpende og vil bli direkte integrert i Lovdatas anerkjente plattform – med en fleksibel visning på høyre side – slik brukerne har fortalt at de ønsker det. Dette vil gjøre arbeidsprosessen betydelig enklere og mer sømløs. 

Back To Top