skip to Main Content

AvantIT

Avant Legal 365, Hosting

Avant Legal 365 er et fagsystem løsning for advokatbransjen basert på Microsoft Dynamics 365 med integrasjon mot Outlook og MS Office 365.

Advokat løsning – Sak, Klient, Time, Saksbehandling – IT Drift – Hardware.

Back To Top