skip to Main Content

Advisor

Advisor247 Advokat

Advisor247 Advokat – Det ledende skybaserte fagsystem som ivaretar advokatens arbeidshverdag på en oversiktlig – funksjonell og trygg måte. Systemet har utviklet en smidig klientportal med kontrollert onboarding av nye klienter. I tillegg er det fokus på logisk lagring og forvaltning av saksdokumenter, samt utstrakte valgmuligheter av timeregistrering, opprettelse av fakturagrunnlag og rapportering av aktiviteter tilhørende både klient og sak. 

Systemet opererer med integrasjoner og utvidelser mot andre fagsystemer på en sømløs og moderne teknisk plattform. Løsningen er utviklet i utstrakt samarbeid med advokater og sikrer dermed god og spesialtilpasset funksjonalitet. Med Advisor sin tilstedeværelse i flere markeder (Norge, Sverige og Polen), så trekker man nyttige erfaringer i fra en større brukergruppe med ulike behov.

Back To Top