skip to Main Content

Technology creates new possibilities

Bruk av tradisjonelle inkassobyråer kan bli svært kostbart for skyldner. I tillegg settes altfor ofte forholdet mellom kunde og leverandør under press. Bruk av nye muligheter gjør at KapitalKontroll har utfordret en bransje som tjener nesten 5 milliarder kroner i salærer hvert eneste år. Ifølge Kapitalkontroll burde ikke salærene utgjøre mer enn 1 milliard i året.

By: Torger Mogan Bjørnstad

 

 

KapitalKontroll sin modell for innfordring har vært på markedet i 17 år. Tiden har de brukt godt, og utvikler seg steg for steg med satsing på innovasjon og teknologisk utvikling. Målet har hele tiden vært å tilby en innfordringsløsning som beholder et godt forhold mellom den som skylder penger – og den som vil ha betalt. Samtidig automatiseres prosessene slik at kostnadene holdes nede.

 

Det begynte i 2004 med tjenester til kommuner og kommunalt eide bedrifter. Gradvis er kundegruppen utvidet og omfatter nå bedrifter i alle størrelser. Til TechTorget kommer KapitalKontroll for å presentere sine løsninger for store og små advokatkontorer.

 

Rettferdig og effektivt

 

Selskapets produkt heter KK2. Det tilbyr automatiske prosesser slik at innfordring skjer så rettferdig og effektivt som mulig. Dette forsterkes med bistand til saksbehandling, juridiske problemstillinger og teknisk hjelp hvis det behøves.

 

− Vi tilbyr en fleksibel prosess tilpasset et godt fremtidig samarbeid med kundene. Strenge brev med lett skjulte trusler er ikke alltid en smart løsning. Det er mange grunner til at fakturaer ikke betales når de skal – ikke minst kan det være forbigående. Derfor er det viktig å beholde et godt kundeforhold, sier Ole Henrik Førland. Han er salgssjef i KapitalKontroll.

 

− En løsningsgrad på over 90 prosent viser at vi tilbyr en riktig strategi med vårt fokus på god kundebehandling og lave salærer. På den måten har vår løsning blitt en viktig ressurs for våre kunder i jobben med å få inn forfalte pengekrav, forklarer han.

 

En stor forskjell

 

− Vi er en del av en bransje drevet av salærer. Med høye salærer tjener man mer penger. Og det er oppdragsgiverens kunder som må betale. Det kan virke som noen aktører har et ensidig fokus på høye salærer. Det er skremmende, sier Ole Henrik Førland.

 

KapitalKontroll tilbyr en lav månedlig kostnad basert på en inntektsmodell fremfor en gebyrmodell. Etter at hovedstolen er betalt, deles inntektene fra renter og gebyrer med oppdragsgiver.

 

Tilpasset alle økonomisystemer

 

KapitalKontroll tilpasser og integrerer sine løsninger med alle kjente regnskaps- og økonomisystemer. De er også partner med Propel.ai som stiller på TechTorget neste uke.

Med KK2 blir det automatisk sendt ut varsler til skyldnerne og det meste løses i automatikken. Selskapet satser på høy kompetanse med egen IT-utviklingsavdeling i Norge, egne siviløkonomer som hjelper med økonomiske vurderinger, og i tillegg har selskapet en egen advokat som bistår med juridiske vurderinger.

 

− Vi satser på kvalitet og har derfor dyktige medarbeidere med relevant utdanning og lang erfaring. I tillegg satser vi på fremtiden med praksisplasser for siviløkonom- og jusstudenter. Vi har foretaksbevilling fra Finanstilsynet og er med i Finansklagenemda, presiserer Ole Henrik Førland.

 

Alle kan få problemer med å innfri sine forpliktelser. Det er selvfølgelig ingen unik situasjon. Når slike situasjoner oppstår er alle parter tjent med gjensidig respekt og en løsningsorientert tilnærming, fremfor metoder som skaper splid og uvennskap.

 

− Vår spesialitet er å finne løsninger, beholde det gode kundeforholdet og holde kostnadene nede. Med vår teknologiutvikling legger vi til rette for det, avslutter Ole Henrik Førland. Hvordan selskapets KK2 løsning fungerer vil han vise advokatbransjen i detalj under TechTorget.

 

Back To Top
en_US