skip to Main Content

About us

TechTorget er basert på en idé og en erkjennelse i Advokatbransjen om at det er vanskelig å holde seg orientert og oppdatert om IT generelt og om hvilke IT-løsninger spesifikt som er relevante i forhold til praktisk og kvalitativ forbedring av arbeidsprosesser i de ulike juridiske virksomheter.

Advokatforeningen erkjente også dette behovet. I dialog med Erik Ødegaard og Peter van Dam m.fl. var de positive til forslaget om å arrangere et TechTorg. Målet er at gode og velprøvde løsninger for å effektivisere og forbedre advokaters hverdag skal nå de norske advokatfirmaene, internadvokater og deres ansatte på en enkel og effektiv måte.

Erik Ødegaard og Peter van Dam har lang erfaring fra Advokatbransjen. Erik bl.a. som Adm. Dir. i Føyen Torkildsen og Peter bl.a. som ansvarlig for å implementerte iManage hos mange advokatfirmaer i Norge da han var country manager for IRIS. Peters nåværende stilling er Chief Digital Officer i Simonsen Vogt Wiig.

I sine ulike roller har både Peter og Erik erfart at det er vanskelig å holde seg orientert om og oppdatert på hvilke IT-løsninger som til en hver tid er relevante i forhold til praktisk og kvalitativ forbedring av arbeidsprosesser i sine respektive virksomheter. Begge har gjennom sitt kontaktnett med andre advokatfirmaer også forstått at denne utfordringen «vokser» i takt størrelsen på advokatfirmaer, med omvendt fortegn. Både Advokatforeningen, Peter og Erik ønsket å gjøre noe med dette for å hjelpe alle advokatfirmaer, men ikke minst de små og mellomstore, med å kunne orientere seg bedre i markedet i forhold til leverandørenes mangfoldige og brede tilbud av løsninger. Slik ble idéen om TechTorget skapt.

Verter TechTorget 2023

Larissa Sjarbaini, Dex Giulio Bernician van Dam, Reinier Enzo Alexandre van Dam, Erik Ødegaard

Haakon Andreas Hagen, Alva Brustad Midttun, Karen Bø, Kristine Berge

Rafe van Dam

Verter TechTorget 2022

Dex Giulio Bernician van Dam, Haakon Andreas Hagen, Mailen Lorentsen, Solveig Brunvoll, Larissa Sjarbaini, Karoline Olsen, Francis Moskvil, Reinier Enzo Alexandre van Dam

Back To Top
en_US