Program TechTorget 27.04.2022

TechTorgets program den 27. april 2022 besto av to paneldebatter. For temaene «Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor» og «Systembasert samhandling mellom advokat og kunde» stilte bl.a. følgende paneldeltakere: Espen Bjerkvoll (dommer, Oslo Tingrett), Ingrid Olsen (avd. dir. Domstoladministrasjon), Christian Reusch (partner, Simonsen Vogt Wiig), Mille Haslund Mellbye (direktør tjenester, Virke), Christopher Helgeby (direktør, Hjort), Odd Kleiva (legal counsel, DNB) og Jarle Berg (strategisk rådgiver, Techmar AS).

TechTorget tilba også mer enn 30 parallelsesjoner.
In the main rooms Auditorium, Multimedia room and Kantina
skjedde hovedforedragene fra Platina- og gullpartnere.

Foredrag fra øvrige partnere fant sted i møterommene:
Meeting room 1, Meeting room 2, Meeting room 3, Meeting room 4 and Podium Bar

Felles avslutning

Speakers

Fotograf: Monica Kvaale

Merete Smith

Secretary-general
Norwegian Bar Association
Co-host
Merete Smith is a long-time general secretary of the Norwegian Bar Association, with broad insight into the Norwegian legal industry. Smith has long advocated a technology boost throughout the justice sector, and is concerned about the opportunities new technology can create for the rule of law and the legal aid-seeking public.
Christopher_Helgeby

Christopher Helgeby

Direktør
Advokatfirmaet Hjort DA
Panelleder for panel: Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor
Christian Reusch

Christian Reusch

Partner Prosedyre & Tvisteløsning
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Paneldeltaker for panel: Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor
Christian har sin advokatbakgrunn hovedsakelig fra Regjeringsadvokatembetet. Han var der ledende advokat, fag‐ og personalansvarlig fra 1. januar 2008. Fagansvaret dekket bl.a. sivilprosess og erstatningsrett. Gjennom perioden hos Regjeringsadvokaten på om lag 18 ½ år hadde han befatning med en lang rekke forvaltningsrettslige saker over et bredt område. Det omfattet så vel rådgivning som prosedyreoppdrag. I en periode på i underkant av to år var Christian fagdirektør ved Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor.
mille

Mille Haslund Mellbye

Direktør Tjenester
Virke
Paneldeltaker i sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde
Mille er direktør for tjenester. Tjenester omfatter rådgivning og advokatjenester til medlemmene i Virke innen arbeidsrett, forretningsjus, prosedyre og tariff. I tillegg bidrar tjenesteområdet med kurs, lovarbeid, utvalgs- og nemndsarbeid. Mille er utdannet jurist og advokat med senere videreutdanning innen digitalisering og innovasjon. Mille har jobbet mye med strategisk ledelse, mål- og resultatstyring.
Johansen_Kjetil_chr

Kjetil Haare Johansen

Country Managing partner
DLA Piper
Paneldeltaker i sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde
Kjetil Haare Johansen er Country Managing Partner i DLA Piper Norway. Johansens spesialistområder er EU-/EØS, konkurranserett, distribusjonsavtaler, handelsrett og handelsrestriksjoner, eksportkontroll, samt offentlige anskaffelser. Han har inngående kjennskap til og erfaring med utarbeidelse, implementering og opplæringstiltak på compliance. Johansen har bred erfaring med internasjonale kontrakter og handel over landegrenser.
espen-bjerkvoll

Espen Bjerkvoll

Avdelingsleder/tingrettsdommer
Oslo Tingrett
Paneldeltaker for panel: Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor
Ingrid Olsen

Ingrid Olsen

Avdelingsdirektør Innovasjon og domstolutvikling
Domstoladministrasjonen
Paneldeltaker i panel: Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor
Jarle

Jarle Berg

CEO
Techmar
Paneldeltaker i sluttdebatt: Sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde
Jarle Berg har gjennom et langt yrkesaktivt liv i IT-bransjen tilegnet seg kompetanser som han i dag leverer i form av strategiske tjenester fra rådgivingsselskapet Techmar, hvor han er managing partner. Jarle har også frem til nylig, arbeidet som CIO i Schjødt og dermed adoptert domenekunnskap om advokatbransjen. Hovedarbeidsoppgavene i Schjødt, hvor han satt i ledergruppen, var å sette fokus på å digitalisere alle forretningsprosesser og implementere smarte og fremtidsrettede applikasjoner. Jarle vektlegger i sine tjenesteleveranser viktigheten av gode interne behovsanalyser, som sammenstilles opp mot det som faktisk kan løses ved bruk av moderne IT-systemer.
Odd Kleiva

Odd Kleiva

Attorney
DNB
Paneldeltaker i sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde
Odd er legal counsel for Norway's largest financial services group. He has special focus on Product development, Compliance, IT security, Privacy, practical application of GDPR, IT law and IP law. He has special interest in Legaltech and is project manager for the development of Norway's largest in-house legal chatbot, Justina, which answers common legal questions from retail banking, automated contract generation
TomChristianGotschalksen

Tom Christian Gotschalksen

Konserndirektør Tjenester og Vekst
Gyldendal ASA
Host
Dag Nyrud

Dag Nyrud

Director, Modern Workplace
Microsoft
Paneldeltaker i sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde

Foredragsholdere parallelsesjoner

Thomas Ellacombe

Thomas Ellacombe

Account Executive
Luminance
Presentasjon Luminance
rob kubben

Rob Kubben

Managing Partner
Transform Data International
Presentasjon TDI
Back To Top
en_US