skip to Main Content

Program

TechTorgets program d. 11. mars 2021 vil bestå av noen keynote speakers, et panel bestående av kjente jurister og flere parallelsesjoner rundt 4 temaer: Sikkerhet, Compliance, Dokumenthåndtering og Saksadministrasjon, som oppleves å være kjernen i applikasjonene/brukerflatene som advokater og jurister trenger i sin hverdag. Dette omfatter både små og store virksomheter.

Programmet 11. mars 2021

Mer om sikkerhet

Sikkerhet er i kjernen av det som advokater og markedet oppfatter som grunnlaget for deres omdømme og seriøsitet, og det er ikke lengre bare et buzzword.

Det trengs ingen overbevisning om at sikkerhetsbrudd er en av de alvorligste risikoene som kan inntreffe for et (advokat)firma. Det skjer veldig ofte at man trykker på en feil lenke, blir bedt om å åpne en PDF som er «ondsinnet» eller tror en kollega har bedt noen om å overføre penger. Dette vet vi nå kan få alvorlige konsekvenser. I mange av de standard applikasjonene og plattformene som brukes av jurister og advokater (som f.eks. Microsoft), er det mange sikkerhetsfunksjoner som de fleste individer og firmaer ikke kjenner til og/eller har tenkt på eller ikke har fått implementert for å gjøre deres hverdag sikrere. Det er videre mange nisjeprodukter som forhindrer f.eks. sending til feil e-postadresse, som oppdager unormal adferd, som verifiserer identiteten din på forskjellige måter osv.  For ikke å nevne tjenester som spamfiltre, penetrasjonstesting og brukerbevissthetstrening.

I et sikkerhetsperspektiv er det fokus på produkter og tjenester som skal gjøre advokater og advokatfirmaers hverdagsprosesser sikrere og tryggere som vi i TechTorget nå vil fokusere på i TechTorget 2020.

Mer om compliance

I en verden som blir mer digital og datastyrt, blir Compliance viktigere for å sørge for at firmaer opprettholder regler og lovverk.

Nettopp fordi det kommer flere regler og krav og det er ikke mulig å forholde seg til alt dette manuelt. Regtech er f.e.ks. et begrep som forholder seg til dette tema. Vi i TechTorget ønsker å presentere noen verktøy som flere vil ha bruk for, så som varslings applikasjoner, konkursbo, men også antihvitvasking og klient onboarding.

Moderne brukerflate og dokumenthåndtering

Er det fortsatt en drøm å kunne logge seg på sin PC og få en arbeidsflate med alle relevante applikasjoner innstilt etter sine personlige ønsker? Finnes det en enkel vei til e-post, dokumenter, tidsregistrering, virtuelle møter, fakturering og alle andre applikasjoner og tjenester man bruker som advokat?

Ettersom vel 80% av det juridiske arbeidet fremdeles er en dokumentintensiv prosess, vil vi i TechTorget nå få dukumentert hvordan dashbordet eller arbeidsflaten kan organiseres mer effektivt, med  særlig fokus på dokumenthåndtering, herunder fra å lage et dokument, sammenligne, gjennomgå, redigere, styling, samarbeide osv, til det når kunden. Flere og flere såkalte legal-tech applikasjoner (som Contract Review og eDiscovery, og særlig eSignering) blir modne og kan trygt abonneres på som tillegg til eksisterende tradisjonelle applikasjoner som Word og Outlook.

Fra saksopprettelse til fakturering

Det har vært litt «status quo» innen «standard saksadministrasjons- og støttesystemer» i Norge. Vi ser nå økende  konkurranse fra nye leverandører på grunn av tekniske muligheter, men også pga endrede brukerbehov.

Modernisering tar form via flere aktører og tjenester, som f.eks. timefangst, reiseregning og utleggsapper, dynamisk rapportering, arbeidsflyt for utgående elektroniske fakturaer, inkorporering av antihvitvask-informasjon etc. En av konsekvensene er da at antallet og mangfoldet av applikasjoner i «finansprosessen» for å støtte advokater og deres kunder kommer til å øke

I tillegg beveger den juridiske modellen seg sakte bort fra «Time & Material»/tradisjonell timeføring mot andre prismodeller som f.eks. fastpris eller abonnementsmodeller. Årsaken til dette er at kundene har mer behov for forutsigbarhet, man ønsker ikke å betale «for mye» for visse tjenester (noen tjenester er i realiteten en hyllevare) osv.

I dette «sporet» vil vi i TechTorget diskutere de grunnleggende behovene for saksbehandling, men også be noen leverandører om å fokusere på enkle implementerbare nye funksjoner. Overordnet blir spørsmålet om man bør ha ett system som støtter hele prosessen eller en kombinasjon der de beste niche systemene også får en naturlig plass.

Foredragsholdere

Fotograf: Monica Kvaale

Merethe Smith

Generalsekretær
Advokatforeningen
Medarrangør
Merete Smith er mangeårig generalsekretær i Advokatforeningen, med bred innsikt i den norske advokatbransjen. Smith har i lang tid vært talsperson for et teknologi-løft i hele justissektoren, og er opptatt av de muligheter ny teknologi kan skape for rettsstaten og det retthjelpssøkende publikum.
PeterVanDam2

Peter van Dam

CDO
Simonsen Vogt Wiig
Medarrangør
Peter van Dam har erfaring fra flere vinkler knyttet til advokatbransjen. Peter har jobbet med top-tier advokatfirmaer både i Nederland og i Norge. I Norge kjenner han markedet både fra et leverandør ståsted og fra sin posisjon som CDO i Simonsen Vogt Wiig. Balansering mellom markedsføring og bruk ny teknologi versus å sørge for at IT-plattformene fungerer og applikasjonene gjør det advokatene forventer, er hans daglig utfordring. Peter er en av initiativtakerne til TechTorget.
Back To Top