skip to Main Content

Introduseres på TechTorget

LEX247 er et moderne skybasert advokatsystem med 1400 brukere internasjonalt. Nå løftes det frem i Skandinavia av Karnov Group, der Jugo Kenan har salgsansvaret. Norske advokatselskaper vil møte LEX247 på messen.

Av Torger Mogan Bjørnstad – foto: Philip Sopov.

Introduksjonen har til nå vært konsentrert om Sverige, der 15 advokatselskaper bruker  systemene. I Danmark er det også god interesse, mens Norge nærmest står urørt og venter.

Karnov Group var grundige før de bestemte seg for å satse på LEX247. Det ble gjennomført både produktsikring og brukerundersøkelser.

— Vi har hatt noen webinarer der flere norske selskaper har deltatt. Nå gleder vi oss til å vise oss frem for et bredere publikum på TechTorget, sier Jugo Kenan.

 

— Hvorfor? Fortell oss argumentene.

 

— Det er mye å trekke frem. Vår egenutviklede teknologi, selvfølgelig, der initiativet ble tatt for 6 år siden av advokater som vet hva advokatkolleger trenger for en effektiv arbeidsdag med god flyt. Vi samhandler med tredjepartsystemer gjennom åpne API-er. Derfor kan vi spesialtilpasse til brukerens behov på tvers av ulike plattformer. Det skiller oss fra andre liknende systemer. Det gjør at advokater tilknyttet samme organisasjon arbeider fra samme plattform, sier han.

 

— Dokumenter fra andre programvarer, for eksempeliManage, er også tilgjengelige i LEX247. Det er med på å gjøre arbeidsdagen effektiv og enklere også for økonomiavdelingen og administrasjonen. Alt vi gjør bygger på et brukervennlig grensesnitt som gjør LEX247 enkelt å bruke, intuitivt og pålitelig. Brukeren får alltid tilgang til sine saker, dokumenter og data uansett hvor brukeren er, forteller Jugo Kenan.

 

Han trekker også frem fordelene ved at LEX247 benytter skyløsningen Microsoft Azure. De har databeskyttelse som tilfredsstiller GDPR og kan sjekke interne interessekonflikter i nye saker advokatene påtar seg.

 

— Det er så mye å trekke frem, sier Jugo Kenan.

 

Også 24/7 beredskap

 

Det er ingen begrensninger på størrelsen på advokatselskaper som vil ha nytte av å ta i bruk LEX247, men Jugo Kenan sier at det er naturlig å rette seg inn mot selskaper med 30 brukere og oppover.

 

— Våre kunder er selskaper som også skal være trygge på den beste tekniske servicen. Vi er til stede døgnet rundt alle årets dager, dersom noe skulle inntreffe, sier han.

 

— LEX247 tar også hensyn til at bransjen er global, og spesielt for de store selskapene må systemene fungere globalt. Det er blant våre selvfølgelige fortrinn, bekrefter Jugo Kenan, salgssjef i selskapet.

 

Det norske markedet ligger klart og venter på at LEX247 blir presentert på TechTorget. Nå gleder han seg til å presentere løsningene – og ikke minst følge opp overfor potensielle kunder.

Back To Top
nb_NO