skip to Main Content

Bedre beslutninger hurtigere

Karnov Group er et selskap med lange tradisjoner. I 150 år har de hatt en omfattende virksomhet både i Sverige og Danmark. Men hva skjer så, når de har tatt en strategisk beslutning om å utvide virksomheten ut over de to kjernemarkedene – til Norge?

Av: Torger Mogan Bjørnstad

 

— Norge lå der og ventet på oss som en moden frukt. Vi kjenner hverandre godt, og geografisk er det perfekt. Dessuten har vi vært i det markedet før, men trakk oss ut av Norge for 20 år siden. Siden har vi faktisk ønsket oss tilbake blant fjorder og fjell. Nå gjør vi det i samarbeid med Lovdata, forteller Flemming Breinholt, CEO i selskapet med base i København.

 

De to selskapene offentliggjorde sine planer i mars 2020.

 

Karnov Group er aktive i flere ulike bransjer. Overfor advokatbransjen er det særlig selskapets omfattende publiseringer om lovanvendelser og EØS-forordninger som det blir interessant å få tilgang til. 1500 spesialister skriver allerede for Karnov, og nå etableres flere nye kontakter i Norge.

 

— Det er krevende, men vi håper å ha alt på plass for lansering denne høsten. Nå har vi fullt fokus på å rekruttere forfattere. Vi henvender oss særlig til akademia, universiteter og advokater. Vi er allerede etablert med 10–12 ansatte i Norge. Det inkluderer en redaksjon, teknologikompetanse og selvfølgelig salg og marked, sier Breinholt.

 

Justisdepartementet og Det juridiske fakultet

 

Som markedet kjenner til, er Lovdata et selskap som allerede leverer slike tjenester, og som er mye brukt i advokatbransjen.

 

— Dermed vil Lovdata møte konkurranse fra en ny aktør?

 

Spørsmålet går til Odd Storm-Paulsen. Han er administrerende direktør i den private stiftelsen som ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo.

 

— Både ja og nei. Mest kommer dette til å styrke leveransene vi kan tilby om rettslig informasjon. Mange brukere har savnet kommentarer til den omfattende juridiske informasjonen Lovdata har i sine databaser. Målet er å kunne gi brukerne flere kommentarer og mer berikende redaksjonelt innhold enn vi har hatt til nå, sier Odd Storm-Paulsen.

 

Karnovs tjenester skal integreres og presenteres på Lovdatas avanserte plattform gjennom Lovdata Pro. Karnovs kunder slipper dermed å lære seg et nytt verktøy.

 

— Lovdata ønsker å samarbeide med virksomheter som kan utfylle oss, og som vi kan tilby enda bedre tjenester sammen med. Virksomhetene vi vil samarbeide med må ha gode data, nyttige verktøy eller en god forretningsplan. Karnov hadde alt sammen, sier Storm-Paulsen.

 

Tok initiativ til samarbeid

 

Vi blir fortalt at det var Karnov Group som først banket på døren hos Lovdata. De ville tilbake i det norske markedet, og nå foreslo de et samarbeid.

 

— Vi ble oppsøkt av dyktige personer med innsikt i markedet og en idé om samarbeid. Prosessen siden har jeg hele veien opplevd som god og inspirerende. Nå gleder vi oss til lanseringen, bekrefter Odd Storm-Paulsen.

 

Et felles mål fremover er å tilby de beste brukeropplevelsene når kundene får tilgang til all informasjon fra ett sted. Enone stop shoper tidsbesparende. Innholdets bredde og avanserte muligheter til å finne frem til all relevant informasjon skal gi økt trygghet for brukerne.

 

De to selskapene vil fortsatt være «konkurrenter», og samarbeidet er kommersielt. For noen vil det være tilstrekkelig å forholde seg til Lovdata med dagens ordning, men for de fleste vil nok det nye samarbeidet være fristende. Det blir utviklet forskjellige abonnementsalternativer, men prisstrukturen er ikke fastsatt ennå.

 

— Vi arbeider målrettet for å bli klare for lansering den kommende høsten. Det er mye som skal på plass. Internt er målet at Norge skal bli et like viktig marked for oss som det Danmark og Sverige er.

 

— Det kan synes som en drøm! Men det kan bli en realitet, og samarbeidet med Lovdata er avgjørende for om vi når det målet, avslutter Flemming Breinholt, CEO i Karnov Group.

 

Under TechTorget messen vil du få full informasjon om samarbeidet!

Back To Top
nb_NO