skip to Main Content

TechTorget 2022 – Videoer fra eventet

TechTorgets program den 27. april 2022 besto av to paneldebatter. For temaene «Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor» og «Systembasert samhandling mellom advokat og kunde» stilte bl.a. følgende paneldeltakere: Espen Bjerkvoll (dommer, Oslo Tingrett), Ingrid Olsen (avd. dir. Domstoladministrasjon), Christian Reusch (partner, Simonsen Vogt Wiig), Mille Haslund Mellbye (direktør tjenester, Virke), Christopher Helgeby (direktør, Hjort), Odd Kleiva (legal counsel, DNB) og Jarle Berg (strategisk rådgiver, Techmar AS).

TechTorget tilba mer enn 30 parallelsesjoner.
I hovedrommene Auditorium, Multimediarom og Kantina
skjedde hovedforedragene fra Platina- og gullpartnere.

Videoer fra TechTorget 2022

Velkommen til TechTorget (14:00)

Juridisk sektor i endring (14:05)

Åpningspanel: Digitale samhandlingsutfordringer i og utenfor juridisk sektor (14:15)

Salesforce Paneldebatt: Det digitale hovedkontoret (15:05)

Luminance 1 – The Power of AI: Maintaining Compliance, Driving Profitability and Gaining a Competitive Advantage (15:20)

TDI 2 – Why should you consider Microsoft for DMS strategy? (15:40)

Salesforce Paneldebatt: Norges mest fornøyde klienter (16:20)

Sluttpanel: Systembasert samhandling mellom advokat og kunde (17:15)

Back To Top
nb_NO