skip to Main Content

Verified

Markedsledende løsninger innom AML, KYC, Elektronisk Kundekontroll, Smarte skjemaer og elektronisk signering
Hold oversikt over risikoen i kundeporteføljen og beskytt bedriftens integritet med KYC- og AML-kundereiser for registrering og administrasjon av juridiske enheter, reelle rettighetshavere og enkeltpersoner
Verified AML Organisasjonssøk
Kunderegistrering er ofte det første inntrykket en kunde har av et nytt selskap. Dermed er det viktig for selskapet å slå an riktig tone for kundens videre kundeopplevelse. Det er også et viktig samsvarstrinn for et selskap med hensyn til løpende vedlikehold og administrasjon av kundekontoen.Frem til nå har de fleste selskaper fortsatt manuelle kunderegistreringsprosesser som innebærer mange skjemaer som må sendes fram og tilbake for å:

• Samle kundeinformasjon
• Verifisere den innsamlede informasjonen
• Samle inn og verifisere ID-er
• Lagre all informasjonen på ett sted

Konfigurerbart egenerklæringsskjema

Man kan få tilgang til Verified AML Portal på en hvilken som helst enhet, muliggjort av en multikanalstilnærming, som gir banker, forsikringsselskaper, fondsbransjen, tjenesteleverandører og andre selskaper med avanserte KYC/AML-behov en løsning som tilfredsstiller kundeforventninger. En sømløs, moderne kundeopplevelse som er i samsvar med gjeldene og kommende forskrifter – for eksempel PSD2, AML4, GDPR og flere.

Verified er ISO 27001 sertifisert.
Vi ses på Techtorget!
Back To Top
nb_NO