skip to Main Content

Beaufort – Kjenn Din Kunde

Kjenn Din Kunde, KYC, screening, varsling, løpende kundekontroll, sluttrapport, sluttrapport, onboarding av juridisk og fysisk person

Kjenn Din Kunde (KDK) er et fullverdig system for å sjekke kundeforhold (AML/KYC) ved onboarding og løpende. KDK er et avansert, men brukervennlig verktøy for å ivareta de plikter som følger av hvitvaskingsloven. KDK er skybasert (SaaS) og kan benyttes uten integrering. KDK forenkler og effektiviserer gjennomføringen av AML arbeidet for de rapporteringspliktige foretakene som benytter KDK (Bruker), og letter prosessen også for deres kunder (Sluttkunden).

Ved innlogging i systemet gjennomføres følgende deler av Brukers lovpålagte kundekontroll i henhold til hvitvaskingslovens regler:

1. Reelle rettighetshavere hos Sluttkunden blir identifisert elektronisk, ved hjelp av en egenutviklet algoritme som «graver» seg bakover i eierkjeden.

2. Elektronisk undersøkelse («screening») av hvorvidt Sluttkunden eller rolleinnehavere/rettighetshavere i Sluttkunden kan gjenfinnes i internasjonale sanksjons – og PEP lister.  Den/de fysiske personen(e) som skal signere på vegne av klienten legitimeres med elektronisk Bank ID (ikke-elektronisk løsning for utenlandske Sluttkunder)

3. KDK gir automatisk veiledning på enkelte risikomomenter – som f.eks. hvorvidt Sluttbruker tilhører en risikobransje (slik dette er definert i veiledende autoritative kilder).

4. Elektronisk spørreskjema (KYC) sendes Sluttkunden som svarer på de spørsmål som er nødvendig ihht hvitvaskingsloven. Deretter sendes svarskjema tilbake til Bruker, og Bruker gjør sin risikovurdering av kunde/oppdrag i KDK på bakgrunn av de opplysninger som er innhentet.

5. Ved gjennomføring av de fleste kundekontroller vil prosessen for Sluttkunden avsluttes her og kundeforholdet kan opprettes eller oversendes til godkjenning av overordnet. Dersom det oppstår et avvik, som for eksempel et treff på en PEP liste, tilbyr Kjenn Din Kunde en prosedyre for å behandle avviket.

6. Opplastning av dokumenter – f.eks. ID fra utenlandske kunder, fullmakter m.v.

7. Funksjon for onboarding av utenlandske kunder

8. E-signering (Q1)

9. Systemet dokumenterer kundekontrollen, og dokumentasjonen kan eksporteres til PDF fil(er) for kvalitetskontroller, compliance, internrevisjon og/eller tilsyn.

10. KDK er tilrettelagt for løpende kundekontroll for kundeforhold ved høy risiko, og kunden får varsel ved endringer hos kunden.

Back To Top
nb_NO