skip to Main Content

Advokatsystemer as

smartKBO for konkursbo (tidligere WinKbo)

smartKBO er et komplett saksprogram for alle typer konkursbo. Programmet ivaretar samtlige rutiner i bobehandlingen.

smartKBO inneholder et komplett lønnsprogram og sørger for all kommunikasjon med de ansatte, med NAV lønnsgaranti og med Altinn.

Alle data om selskapet før konkursåpningen er tilgjengelig for deg i det øyeblikket boet åpnes. Dette innbefatter alle roller i selskapet, all historikk, alle aksjonærer og f. eks. regnskapet for de tre siste årene. Kreditorer og fordringer registreres i programmet, noe som gjør det enkelt å kommunisere med kreditorene. I tillegg genererer programmet mange ulike fordringsrapporter.

smartKBO inneholder også et komplett regnskapsprogram hvor du automatisk får generert konkursstatus, regnskap pr dato eller sluttregnskap og utlodning. Oppsigelsesbrev, innberetninger med mer blir selvsagt produsert automatisk.

Alle genererte rapporter ligger lett tilgjengelig i programmet for evt. videresending eller som et arkiv for senere oppslag.

Back To Top
nb_NO