skip to Main Content

Signicat

Signicat

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Løsningen er godt tilpasset advokatbransjens prosesser knyttet til opprettelse av klienter og identifikasjon av disse, herunder bruk og samhandling med kunder i dokumentrom og ved signering av dokumenter.

Signicat’s offering to the legal services sector focuses on tools that accelerate digital transformation by digitalizing signatures and client onboarding, as well as enable secure authentication of clients in customer portals. Signicat’s flexible platform can be integrated into existing solutions.

Back To Top