skip to Main Content

Itera

Itera

Itera designer en arbeidsflate, vi integrerer applikasjoner, implementerer løsninger, tester og leverer 24/7 IT drift og servicedesk. Dette gjøres i hht krav til sikkerhet og compliance for data og dataoverføring, for alle applikasjoner. Vi designer med fokus på å skape brukervennlige tjenester for ansatte i advokatfirmaer. Om du har tjenester fra en sky-leverandør, eller vil ha tjenester i et datasenter hos oss, eller gjerne en kombinasjon, så leverer vi dette på en og samme arbeidsflate.

Back To Top