skip to Main Content

Gyldendal Rettsdata

Rettsdata

Rettsdata er en del av Gyldendal Norsk Forlag AS og har siden 1991 levert rettskilder og verktøy til norske advokater, jurister, revisorer og andre som har behov for rettskildeverktøy. Vi leverer den mest komplette rettskildetjenesten på markedet med Norsk Lovkommentar, rettskilder, faglitteratur og maler.  Nå ser vi frem til et spennende år med mye endringer og forbedringer innen både utvikling og innhold. 

Norsk Lovkommentar er Norges eneste komplette kommentarverk til alle norske lover utgitt av Rettsdata helt siden overtakelsen fra Karnov i 1997. Kommentarene hjelper deg å tolke lovteksten, på paragraf-, ledd- og ordnivå.  Norsk Lovkommentar holdes løpende oppdatert av våre mer enn 300 forfattere og kvalitetssikres av vår fag- og hovedredaksjon, med høyesterettsdommerne Aage Thor Falkanger, Arnfinn Bårdsen og tidligere høyesterettsdommer Steinar Tjomsland i spissen. 

Hos oss får du rettskildene du trenger med alle norske lover, sentrale forskrifter, lovforarbeider, rettsavgjørelser, vedtak, nemnder, rundskriv, uttalelser, standarder og mye mer.

Juridisk faglitteratur – Vi vil bli størst i Norge!

Juridisk faglitteratur er en sentral del av Rettsdata. Vi har i 2020 inngått samarbeid med Cappelen Damm, Fagbokforlaget og Gyldendal Akademisk å utgi all juridisk faglitteratur. Med dette mer enn dobles tilbudet av faglitteratur til over 300 titler innenfor mer enn 20 fagområder. Dette gjør oss til den største aktøren i Norge med flest antall juridiske titler. Du får tilgang til bøkene så snart de utkommer fra forlagene presentert over – i tillegg samarbeider vi også med en rekke andre forlag.

Rettsdata omfatter også et stort utvalg av dokumentmaler, sjekklister og veiledninger for juridiske prosesser. Vi vet det er utfordrende å holde alt oppdatert. Derfor har Rettsdata siden 2005 utviklet en omfattende base av juridiske maler – slik at du ikke må vedlikeholde alt selv. Vi samarbeider med eksperter i bransjen slik at du alltid kan være trygg på at det juridiske er på plass.

Nå lanserer vi også helt nye web-maler. Det samme gode innholdet rett i nettleseren. Du fyller ut, gjør valg – og dokumentet oppdateres mens du jobber. Og du kan fortsette utfyllingen på mobilen hvis du ikke ble helt ferdig. Last ned resultatet i det formatet du liker – enten det er Word, PDF eller Google Docs – og del det med en kollega eller klient – så enkelt!

Back To Top