skip to Main Content

Anzyz

Anzyz Technologies

Anzyz Technologies har utviklet et unikt produkt som støtter opp og effektiviserer arbeidet til advokater og partnere i tvisteavdelingen.

Produktet er et støtteverktøy som hjelper advokater og partnerne til å effektivt bygge konsepter utfra store mengder tviste data. Vi forstår analogier på en unik måte, bygger tidslinjer og gir direkte tilgang til relevante dokumenter. Vi bidrar til at advokater og partnere rekker over større deler av en tvistesak, mer effektivt og gir bedre kontroll med de samme ressurser.

Vår teknologi er språknøytral, selvlærende, forstår skrivefeil og har en unik evne til å trekke assosiasjoner mellom ord og setninger. Teknologien krever ingen manuell markering av ord som skal inn i analysen.

Anzyz fanger teksten i alle type dokumenter, emails og trekker ut relevant informasjon fra store mengder ustrukturert tekst.

Back To Top