skip to Main Content

Every sixth Norwegian Krone originates from illegal activity

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Visste du at det anslås at hver sjette norske krone stammer fra illegal virksomhet?

Advokater er underlagt hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Brudd på regelverket kan påvirke omdømme, gi store bøter, sivile søksmål og i ytterste konsekvens tap av bevilling og fengselsstraff.

Selv om myndighetene har brukt store ressurser på å stanse hvitvasking, er det fortsatt et betydelig samfunnsproblem. 

Advokatene er i en særstilling når det gjelder hvitvaskingsloven, fordi deler av advokatvirksomheten ligger utenfor lovens plikter, mens andre deler ligger innenfor. Å kjenne til denne forskjellen, og forstå hvor grensene går, er sentralt for en advokat. 

Lurer du på hvordan du som advokat kan unngå å bli misbrukt til hvitvasking? Hva er egentlig AML-kravene til advokater?

Og ikke minst; Hva kan konsekvensene være dersom du får besøk av Tilsynsrådet og avdekker mangler?

Ønsker du svar på disse spørsmålene, og er nysgjerrig på hvordan Kjenn Din Kunde/Beaufort Solutions har bistått Advokatfirmaet Tofte i sitt AML-arbeid, så kan du lese hele artikkelen her.

Back To Top
en_US