skip to Main Content

From heavy - to simpel with a new system

Etter 15 år med tungvinte systemer og dårlig brukervennlighet, hadde gründerne av Zefort fått nok. Nå satt de seg som mål å snu alt opp/ned. Resultatet har blitt en AI basert løsning¨ som gir en oversiktlig struktur på kontrakter og viktige dokumenter. Etter snaut 5 år på markedet har kundelisten nå passert 150 selskaper.

By: Torger Mogan Bjørnstad

— Vår viktigste oppgaver er å gjøre arbeidsdagen enklere. Advokater skal spare både tid og penger ved å finne raskt frem med våre løsninger. Her er kost/nytteverdien formidabel, sier Richard Löfgreen fra Zefort.

 

Selskapet leverer dokument og dataanalyseverktøy basert på kunstig intelligens (AI). Løsningen tar i mot, lagrer og hjelper brukeren med å systematisere og søke i alle typer kontrakter og viktige dokumenter, lett og effektivt.

 

— Vi er den raskest økende tilbyderen av denne typen løsninger i Norden. Suksessen kommer fordi det er et stort behov for bedre kontroll på kontrakter og tolking av disse. Det inkluderer også påminnelser i god tid før fornying eller reforhandling av løpende avtaler, sier han.

 

Best i sin nisje

 

Zefort er godt mottatt i markedet. Et tydelig bevis på det er at kundelisten nylig passerte 150 brukere. Det kommer i gjennomsnitt inn to nye bedriftskunder hver uke, får jeg opplyst. Selskapet har nå 15 ansatte.

 

— Vi er en nisjeleverandør som vil være best innen vårt område. Vi leverer kortreiste IT-løsninger til virksomheter i alle størrelse fra 2 til 2000 ansatte. Eller som vi vil si på TechTorget, til advokatvirksomheter uansett størrelse, sier Richard Löfgreen.

 

Alle virksomheter har et mangfold av leverandører og avtaler. Med Zefort blir disse samlet med full oversikt.

 

— Vi har en helhetlig løsning som gjør alt. Et markant veiskille fra tidligere er at AI nå har erstattet bruk av manuelt arbeid og avhengigheten av enkeltpersoner for å finne frem, huske datoer eller risiko, forteller han.

 

Alle eller noen

 

Zefort er brukerstyrt på en enkel måte også når det gjelder tilganger.

 

— Det er viktig å kunne gi begrenset tilgang for en person, en gruppe eller en tidsperiode. Det kan være en prosjektmedarbeider, en midlertidig engasjert ressurs, eller en revisor for å nevne noen eksempler.

 

Zefort bruker samme typen søke algoritmer (f.eks. fremgangsmåte for å tilrettelegge og løse en oppgave) som Google bruker.

 

— Det betyr i klartekst at – er du komfortabel med å bruke Google søk, behersker du vår løsning like greit, sier han.

 

Var frustrert

 

Richard Løfgreen hadde jobbet i 15 år med streaming-tjenester i Amerikanske selskaper. Det han opplevde var unødvendig komplisert og ofte med dårlig brukervennlighet. Han ble frustrert.

 

— Ja, man lærer av alt. Da vi startet i 2017 satt vi oss et tydelig mål om å snu slike opplevelser opp/ned. Zefort skal være enkelt for brukeren, selv uten innføringskurs. Det har vi lykkes med, sier han.

 

— Vi har gjort alt selv. Zefort bruker ingen underleverandører, dette er en nordisk løsning, kortreist og det gir en ekstra trygghet for våre kunder.

 

Han trekker frem datasikkerhet og hvordan brukerne må forholde seg til lovpålagte regler. Et typisk eksempel er GDPR.

 

— Vi har brukt mye tid på dokumentasjon og datasikkerhet. Vi har flere banker på kundelisten og disse opplever vi som spesielt strenge. Det er bra, og vi får ros for gode rutiner, god dokumentasjon, høye kvalitetsmål og at vi gjennomfører full revisjon av programmene våre.

 

Alle miljøer, små eller store møter stadig nye krav for å følge med i tiden og å ha et forhold til Tech. Zefort hjelper sine kunder å følge utviklingen og ta trygge skritt videre i riktig retning.

 

— Vi gjør hverdagen enklere. Advokater skal spare både tid og penger ved å finne raskt frem. Her er kost/nytteverdien formidabel, avslutter Richard Löfgreen fra Zefort.

Back To Top
en_US