skip to Main Content

Hemmeligheten med smarte rettskildesøk

Vi kjenner alle Lovdata Pro, Karnov, Rettsdata og Juridika som bl.a. inneholder juridiske artikler og bøker, men ingen av disse er komplette når det gjelder litteratur. Den juridiske litteraturen finner man også i databaser som Nasjonalbiblioteket, Oria og Rettsinfo.no –…

Read more

Legalsense comes to Norway

In just a few years, Legalsense has earned a top spot in the rankings of practice management systems used by law firms in the Netherlands. The company not only makes thousands of current users happy and satisfied but is also…

Read more
Back To Top
en_US